Waar vechten de Palestijnen eigenlijk voor?

Monday, July 16, 2018 |  Tsvi Sadan
Als iemand zou vragen waar de Palestijnen voor vechten, zou men kunnen antwoorden: 'Voor een Palestijnse Staat in de bezette gebieden'. Als dit is wat je denkt, maak je geen zorgen. De meeste mensen zouden hetzelfde zeggen. De meesten geloven dat op het moment dat Israël zijn bezetting beëindigt, vrede en rust op de regio zullen neerdalen.

En voor het geval je denkt dat je het antwoord verkeerd hebt, wees dan gerust. In Israël gelooft men van hoog tot laag dat de diepere oorzaak van het conflict zijn eigen overwinning in 1967 is. Als alleen maar de resultaten van deze oorlog kunnen worden teruggedraaid, zeggen vredelievende Israëli's, zou het weer geweldig zijn.

Op 30 maart 2018 lanceerde Hamas de eerste golf van wat het de 'Grote Mars van Terugkeer' noemde. Deze 'demonstraties' waren geen poging om het leven in Gaza te verbeteren. Zoals de naam zelf duidelijk aangeeft, waren de demonstraties – die naïeve westerlingen 'vreedzame protesten' noemden - in feite een heldere uitdrukking van de bestaansreden van de Palestijnen: het terugbrengen van de geopolitieke situatie naar wat die was voor 1920, niet naar wat die was voor 1967.

De Palestijnen vechten tegen Israël in een poging terug te keren naar hun steden, dorpen en gebieden die zich uitstrekken van de Jordaan tot de Middellandse Zee, van de berg Hermon tot de Rode Zee. Als u de borden van de 'Free Palestine'-aanhangers goed bekijkt, zult u merken dat de kaarten op de borden Palestina afbeelden als een volledige vervanging van het huidige Israël. Met andere woorden, wil er ooit een Palestijnse Staat zijn, dan moet de Staat Israël ophouden te bestaan.

Maar wat duidelijk had moeten zijn, is verdoezeld na tientallen jaren van goed geplande propaganda-rookgordijnen. Deze propaganda is zo effectief dat zelfs rechtstreekse pogingen van 'vluchtelingen' om met geweld naar hun dorpen terug te keren, worden gezien als een goedaardig en legitiem streven naar een beter leven in Gaza, alsof Israël nog steeds verantwoordelijk zou zijn voor de diensten die het gemeentebestuur van deze stad aan haar inwoners verleent.

Je zou verwachten dat de Israëli's als eersten het rookgordijn zouden herkennen voor wat het is en er alles aan zouden doen om het weg te blazen. In plaats daarvan zien we dat Israël ten prooi is gevallen aan de leugen dat de Palestijnen vechten voor hun onafhankelijkheid op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook, welke al in 2005 judenrein werd gemaakt.

Een nieuw boek van Adi Schwartz en Einat Wilf, getiteld 'The War of Return' lijkt de Israëli's weer tot bezinning te brengen. Zoals de naam van het boek zelf al aangeeft, presenteren de auteurs een overtuigend pleidooi voor de diepere oorzaak van het conflict - de 'Palestijnse vluchtelingen', waarvan het aantal de afgelopen zeventig jaar is toegenomen van slechts een half miljoen tot meer dan vijf miljoen. Palestijnse vluchtelingen zijn, zoals Schwartz en Wilf aantonen, geen humanitaire, maar een politieke kwestie.

De Palestijnen zijn er echter in geslaagd om met de hulp van de Organisatie van de Verenigde Naties voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) een ongekende, unieke categorie van eeuwigdurende Palestijnse vluchtelingen te creëren, die een uniek 'recht op terugkeer' hebben verkregen dat aan hun nakomelingen wordt doorgegeven tot het koninkrijk komt.

Door de vluchtelingen van een oplosbaar probleem om te vormen tot een kwestie van rechtvaardigheid en mensenrechten, hebben de Palestijnen, samen met UNRWA, de EU, enzovoort, een politieke kwestie, waarvoor een antwoord kon worden gevonden (de Palestijnse Staat), veranderd in een eeuwig ethisch dilemma met geen einde in zicht. Alleen als de vluchtelingen terugkeren naar hun 'thuis', kan het conflict worden opgelost, zeggen de Palestijnen en hun aanhangers, en dat kan alleen door het dode lichaam van Israël te vertrappen.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.