Shabbatslezingen 14 juli: Kom een belofte na

vrijdag 13 juli 2018 |  Redactie Israeltoday.nl
Kom een belofte na, neem die serieus. Denk na, voordat je ondoordacht iets belooft en er later spijt van krijgt. Denk aan de rechter Jefta, die een grote belofte aan God deed indien hij de veldslag zou winnen, en hierdoor een groot probleem kreeg.

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Matot/Masei (Stammen/Tochten) zijn:
✡ Torahlezing: Numeri 30:2 – 32:42,
✡ Profetenlezing: Jeremia 1:1 – 2:28,
✡ Brit Chadasha, Nieuwe Testament: Matteüs 5:33-37.

Wie de HEERE iets belooft, moet zich daaraan houden. Een vrouw valt onder de verantwoording van haar vader of echtgenoot; deze kan een belofte ongedaan maken. Een beeld van de relatie van God met zijn volk.
Mozes sprak tot de hoofden van de stammen van de Israëlieten: Dit is de zaak die de HEERE geboden heeft: Wanneer een man de HEERE een gelofte doet of een eed zweert om een verplichting op zich te nemen, dan mag hij zijn woord niet schenden; overeenkomstig alles wat uit zijn mond komt, moet hij doen. Maar wanneer een vrouw de HEERE een gelofte doet, en in haar jeugd, terwijl ze nog in het huis van haar vader woont, een verplichting op zich neemt, en haar vader van haar gelofte hoort en van haar verplichting, die zij op zich genomen heeft, en haar vader tegen haar zwijgt, dan zijn al haar geloften en elke verplichting die zij op zich genomen heeft, van kracht.
Numeri 30:1-4 (HSV).

Denk na, voordat je ondoordacht een belofte doet. Een Joods gezegde luidt: Betrouwbaarheid is doen wat je belooft. Voorzichtigheid is niets beloven.
Wees niet te snel met uw mond, en laat uw hart zich niet haasten een woord te uiten voor het aangezicht van God. Want God is in de hemel en u bent op de aarde. Laat daarom uw woorden weinig in aantal zijn. Want zoals de droom komt door veel bezigheid, zo ook het gepraat van de dwaas door veelheid van woorden. Wanneer u aan God een gelofte doet, stel dan niet uit die na te komen, want Hij heeft geen welgevallen aan dwazen. Kom na wat u belooft.
Het is beter dat u niet belooft, dan dat u belooft maar niet nakomt. Sta uw mond niet toe, uw vlees te doen zondigen. Zeg ook niet in de tegenwoordigheid van de engel [boodschapper]: dat was een vergissing. Waarom zou God zeer toornig worden om wat u zegt, en het werk van uw handen te gronde richten? Want zoals er in een veelheid aan dromen veel vluchtigs is, zo is het ook met de veelheid van woorden. Daarom: vrees God!

Prediker 5:1-6 (HSV).

Laat uw ja, ja zijn en uw nee, nee, gebruik geen grote woorden, leerde Jezus. Denk ook aan de eed van de rechter Jefta, die hem in de problemen bracht (Rechters 11).
Verder hebt u gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: U zult de eed niet breken, maar u zult voor de Heere uw eden houden. Maar Ik zeg u: Zweer in het geheel niet, niet bij de hemel, want dat is de troon van God; niet bij de aarde, want dat is de voetbank van Zijn voeten; en ook niet bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote Koning. Ook bij uw hoofd mag u niet zweren, want u kunt niet één haar wit of zwart maken; maar laat uw woord ja ja zijn en uw nee nee; wat hierboven uitgaat, is uit de boze.
Mattheus 5:33-37 (HSV).

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.