President Emmanuel Macrons openlijke antisemitisme

dinsdag 12 juni 2018 |  Tsvi Sadan
Het bezoek van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu aan Frankrijk op 5 juni leverde interessante verklaringen op van de Franse president Emmanuel Macron.

Na het routineus veroordelen van alle vormen van geweld tegen burgers en het committeren van Frankrijk aan de veiligheid van Israël, kwamen de problematische ideeën van Macron over geweld en vrede toen hij 'alle vormen van uitingen die aanzetten tot geweld door bepaalde groepen veroordeelde, en ik denk hier aan Hamas', evenals toen hij sprak over zijn afkeuring van de verhuizing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem, die leidde tot 'mensen die stierven' (...) in Gaza. 'Als dit [de verplaatsing van de ambassade] ertoe leidt dat mensen sterven, is het geen feest,' zei hij.

Indien Macron ooit kennis neemt van dit artikel, zou hij mij kunnen aanklagen omdat ik zijn naam met antisemitisme verbind, en als dat gebeurt, zal ik de zaak meteen verliezen, omdat Macron geen antisemiet is. Dit gezegd hebbende, kan niet worden ontkend dat Macron logische en morele argumenten gebruikt van het soort die hun ware kleuren alleen zullen tonen als ze tot hun logische conclusie worden gevolgd, ad absurdum.

Volgens de huidige morele standaard zou Israël nooit zijn ontstaan om de eenvoudige reden dat het wordt gezien als een blanke kolonialistische entiteit die inheemse volken verdreef en hun land bezette. Dit argument, dat u wellicht wilt weten, is misschien wel de oudste antisemitische truc in het boek. Deze morele aanklacht, die herhaaldelijk in de Bijbel wordt herhaald, is sindsdien de standaard reden geworden om zich tegen Joodse aanwezigheid in het Land Israël te verzetten.

Nu, aangezien het Joodse volk op het drievoudige fundament van Torah-Volk-Land staat, zal het verwijderen van één fundament een einde maken aan de hele zaak die Israël heet. Antisemitisme gaat dan ook veel verder dan holocaust-ontkenning of rauwe haat jegens de Joden. In principe is antisemitisme elke poging om een van deze fundamenten te verwijderen.

Wat betreft de meest urgente kwestie van vandaag, het land, verklaart Rashi, waarschijnlijk de belangrijkste Joodse vertolker van de Bijbel, in zijn inleidende commentaar op het boek Genesis, waarom Genesis zelfs werd geschreven. De reden, zo stelt hij, staat in Psalm 111:6: 'Hij heeft zijn volk de kracht van zijn werken laten zien door hen het land van andere naties te geven.'

Daarom werd Genesis geschreven voor het geval 'de naties van de wereld zullen zeggen dat 'je rovers bent omdat jullie het land van zeven naties hebben bezet', zeg hun dat het land van de Heer is. Hij schiep het en Hij gaf het aan wie Hem goeddunkt.' Rashi's antwoord is ijzingwekkend openhartig. Zonder goddelijk decreet, lijkt hij te zeggen, is Israël inderdaad een morele aanfluiting.

In dit schema wordt openlijk antisemitisme, dat het idee ontkent van een 'uitverkoren volk', dat rechtmatig op het land van zeven naties woont, een moreel verantwoorde houding die tegen Israël werd en nog steeds wordt gebruikt.

Denk aan het vredesverdrag van Parijs van 1919, dat onder andere de Balfour-verklaring voor een Joods tehuis in het Mandaatgebied Palestina goedkeurde. Aanleiding tot dit verdrag was de King-Crane Commission, die concludeerde dat steun aan een Joodse Staat in Palestina tot geweld zou leiden, omdat als gevolg van Arabisch verzet 'alleen met geweld een Joodse Staat in Palestina kan worden opgericht of gehandhaafd'. Als vrede, zoals nu, het voornaamste leidend principe zou zijn geweest in het buitenlands beleid van de supermachten, zou Israël nooit zijn ontstaan.

De logica en moraliteit van Macron gaan in dezelfde richting. Als de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem geweld in Gaza aanwakkert, is het moreel en politiek noodzakelijk dat niet te doen. Vrede boven alles, ook al betekent dit het verstoppen van de slagaders van het hart van Israël, is goed voor Israël, en voor de wereld, volgens dit morele antisemitische argument. Om het in evenwicht te brengen, stelt Macron Israël en Hamas moreel gelijkwaardig door te weigeren Hamas aan te spreken op het geformuleerde hoogste doel van deze entiteit, de vernietiging van Israël. Vrede, zo zullen de antisemieten beweren, is belangrijker dan Israël.

Of hij het nu beseft of niet, Macron fluistert zachtjes, net als het beroemde MASH themalied, het slaapliedje van 'zelfmoord is pijnloos. Het veroorzaakt veel veranderingen'. Hoewel dit voor sommigen misschien onbewust gebeurt, maakt dit deel uit van een 'dappere' Europese inspanning om Israël te euthanaseren.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.