Rel om leraar die zich tegen homo-parade uitspreekt

Thursday, June 07, 2018 |  Redactie Israel Today
Een leraar, die zich op grond van de Bijbel uitsprak tegen de komende Gay Pride parade en zijn leerlingen vroeg er tegen te bidden, kreeg een storm van verontwaardiging over zich heen. Zijn leerlingen worden 'geonthersenspoeld'.

Afbeelding: Burgemeester Ron Huldai van Tel Aviv introduceert tijdens een cocktailreceptie de komende 'pride week' van Tel Aviv. (Foto: Miriam Alster/Flash90)

Israël, of in ieder geval de regio Groot Tel Aviv, heeft de laatste jaren de reputatie verworven als een plaats met veel tolerantie voor homoseksualiteit, en zelfs als top reisbestemming voor de LGBT-populatie.

Dus toen een leraar van de middelbare school uit Ramat Gan, een voorstad van Tel Aviv, de Bijbel aanhaalde met het verzoek aan zijn leerlingen om te bidden tegen de aanstaande 'Gay Pride' parade, volgde verontwaardiging. Het Israëlische Hebreeuwse nieuwsportaal Ynet noemde de opmerkingen van de leraar een schandalig voorbeeld van 'homofobie' in het openbaar onderwijs.

De leraar, Eitan, stuurde een Whatsapp-bericht naar zijn leerlingen, en schreef dat 'vrijdag helaas een grote ontheiliging van Gods naam zal plaatsvinden in het hart van Israël, in Tel Aviv. We hebben heil nodig, maar het heil van God kan in een oogwenk komen. Lees dit hoofdstuk van Psalmen dat ons behoedt voor schaamte en schande.' De leraar citeerde toen Psalm 15:

HEERE, wie zal verblijven in Uw tent?
Wie zal wonen op Uw heilige berg?
Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent,
die met zijn hart de waarheid spreekt.
Die met zijn tong niet lastert,
zijn vrienden geen kwaad doet
en geen smaad jegens zijn naaste op de lippen neemt.
In zijn ogen is de verworpene veracht,
maar wie de HEERE vrezen, eert hij.
Heeft hij gezworen tot zijn schade,
zijn eed verandert hij evenwel niet.
Zijn geld leent hij niet uit tegen rente,
een geschenk ten nadele van de onschuldige aanvaardt hij niet.
Wie deze dingen doet,
zal niet wankelen, voor eeuwig.

Het gemeentebestuur van Ramat Gan veroordeelde de opmerkingen van de leraar, noemde die indirect 'racistisch', terwijl het Ministerie van Onderwijs een verklaring uitvaardigde waarin de leraar werd gecensureerd wegens onverdraagzaamheid: 'De woorden van de leerkracht zijn niet in overeenstemming met de geest van het ministerie van Onderwijs, dat de tolerantie en acceptatie van de ander bevordert,' aldus de verklaring.

Verwacht wordt dat disciplinaire maatregelen tegen de leraar worden genomen, en de leerlingen werden allemaal opgeroepen voor een 'gevoeligheidssessie' om elke invloed ongedaan te maken die de leerkracht in kwestie zou kunnen hebben gehad op hun opvattingen over homoseksualiteit.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.