Christ at the Checkpoint: Stond Christus echt centraal?

maandag 4 juni 2018 |  Arthur Schwartzman
Het thema van de tweejaarlijkse conferentie van het Bethlehem Bible College 'Christ at the Checkpoint' was ‘Christus centraal’, maar stond de Messias wel centraal in de discussies van deze controversiële bijeenkomst?

Afbeelding:: een demonstratie bij de controlepost tussen Bethlehem en Jeruzalem. De anti-Israël BDS-beweging, die daar te zien was, werd door de sprekers op de Christ at the Checkpoint conferentie alom geprezen. (Foto: Wisam Hashlamoun/Flash90)

‘Deze conferentie gaat niet over het partij kiezen,’ zei de voorzitter van het Bethlehem Bible College, Tanas Kassis, in zijn openingstoespraak van de conferentie, die vorige week in Beit Jala, een voorstad van Bethlehem, werd gehouden. ‘We willen niet dat u teruggaat en zegt: Ik sta aan de Palestijnse kant of ik sta aan de Israëlische kant. Deze conferentie gaat over bewustwording en over gezonde discussies.’

De sprekers benadrukten de strijd en de ontberingen van het Palestijnse volk als gevolg van de Israëlische bezetting. Er werd geen kritiek geuit op de Palestijnse Autoriteit (PA) en er was weinig ruimte voor andere visies op de omstandigheden die tot de huidige status quo hebben geleid. PA-minister van Buitenlandse Zaken Riyad al-Maliki hield een zuiver politieke toespraak en prees de nationalistische Palestijnse agenda aan. Er was ook steun voor de anti-Israël boycot-, desinvestering- en sanctiebeweging (BDS).

Veel aandacht is besteed aan de recente verhuizing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem. ‘Deze stap is een misdaad,’ benadrukte Nicola Khamis, de burgemeester van Beit Jala. ‘Dit is iets wat we hier absoluut van de hand wijzen, en ik wil van de gelegenheid gebruik maken om samen met voorzitter Bisschop Efraim, die vele evangelische gelovigen over de hele wereld vertegenwoordigt, te zeggen dat we hier een eind aan moeten maken en laat u alstublieft horen. Laten we druk uitoefenen en zeggen dat we dit verwerpen.’
Ook kritiek op de Amerikaanse president Donald Trump en zijn beleid was duidelijk aanwezig, met velen die zeiden dat de vrede nooit verder was weggedrukt. ‘Hij [Trump] bracht ons een nachtmerrie,’ beweerde dominee Alex Awad.

De toespraken op de conferentie waren nationalistisch en eenzijdig. Bijbelse motieven werden gebruikt om een politieke agenda te ondersteunen en te rechtvaardigen. De hoge morele standaard van de Bijbel werd gebruikt om de internationale evangelische gemeenschap op te roepen zich achter hen te scharen in hun strijd tegen de bezetter – Israël – zonder rekening te houden met de bredere realiteit van het Israëlisch-Palestijnse conflict.

De slachtoffer-strategie werd keurig toegepast en er werden vele grote woorden gebruikt om het lijden van de Palestijnen te benadrukken, zoals: mensenrechten, vrijheid, burgerrechten, humanitaire crisis, scheidingsmuur, vernederende controleposten, enzovoorts. Ik wil het lijden van het Palestijnse volk op geen enkele wijze, in welke vorm dan ook, negeren. Ik denk dat het enigszins reëel is, maar de deelnemers aan deze conferentie kregen niet het volledige beeld.

Met veel energie werden de luisteraars tégen het christelijke zionisme onderwezen. Er werd gesproken over de vervangingstheologie, en theologie van het land. In de ogen van de organisatoren betekent het thema ‘Christus centraal’ dat evangelische christenen Israël uit hun geloof moeten schrappen en de hoge morele leer van Christus moeten omarmen, die in plaats daarvan gericht is op de onderdrukten, naakten, weduwen en wezen – met andere woorden, de Palestijnen.

Dr. Michael Brown bood een sprankje hoop en gaf de aanwezigen een voorproefje van de andere kant. ‘In het rechtsgeding heeft de eerste (spreker) gelijk, maar dan komt de ander en rekent hem na’ (Spreuken 18:17 NBG). Brown legde uit dat er goede redenen zijn om controleposten en muren op te richten. Hun doel is niet om de Palestijnen te onderdrukken, maar om de Israëli’s te beschermen.
Hij legde verder uit, dat God niet klaar is met het Joodse volk en dat God nog steeds een doel en een toekomst voor hen in het land Israël heeft. Vervolgens benadrukte hij de gevaren van de vervangingstheologie en de schade die zij het Joodse volk in de loop van de geschiedenis berokkende.

De christenen op de Westelijke Jordaanoever zijn weliswaar een minderheid, maar zij zijn sterk verbonden met het Palestijnse volk en sluiten zich aan bij, bidden voor en steunen de Palestijnse Autoriteit en haar leiders. Zij verheffen het nationalisme boven het christelijke geloof dat zij beweren te belijden. Het verwelkomen van een figuur uit het zionistische kamp (Dr. Brown) is zeer moedgevend, omdat het een teken kan zijn dat een ECHT gesprek op deze conferenties binnenkort heel goed mogelijk zal zijn. Pas wanneer zowel Palestijnen als christelijke zionisten zullen begrijpen dat zij burgers van de hemel zijn en Christus (en niet het land) ECHT centraal stellen, zullen we vooruitgang zien en zullen we de controlepunten zien verdwijnen.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.