'Jezus was een Palestijn', leert men in Bethlehem

vrijdag 1 juni 2018 |  Ryan Jones
'Welkom in de Staat Palestina. De enige Staat waarvan het land nog steeds wordt bezet door een ander land, de Staat Israël,' verklaarde de minister van Buitenlandse Zaken van de Palestijnse Autoriteit Riyad al-Maliki (foto) in zijn toespraak op de openingsavond van de conferentie Christ at the Checkpoint 2018.

Afbeelding: De Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken Riyad al-Maliki tijdens ontmoetingen eerder dit jaar met een bezoekende Nederlandse delegatie. (Flash90)

Er wordt met geen woord gerept over Tibet, en ook niet over het feit dat zijn 'land' vóór Israël werd bezet door Jordanië, en daarvoor door de Osmaanse Turken, en daarvoor...oh, wacht, er is nog nooit een Palestijnse Staat geweest om te bezetten. Maar we dwalen nu al ver van het goede spoor.

Een paar kleine opmerkingen aan het begin van al-Maliki's toespraak zouden alarmbellen moeten hebben doen rinkelen voor elke christen die gelooft in de geldigheid en onfeilbaarheid van de Bijbel.
'Christus bij de checkpoint (…) [Christus] kon gewoon niet passeren omdat hij een Palestijn was (...) Palestina, de geboorteplaats van Jezus...'.

In deze revisionistische benadering van de Schrift, die herhaaldelijk werd toegejuicht door de christenen die als gastheer (Bethlehem Bible College) en als deelnemer aan Christ at the Checkpoint aanwezig waren, worden al die vele passages uit het Nieuwe Testament die bevestigen dat dit land het vaderland van het Joodse volk is, genegeerd of volledig weggegooid. Het moderne Israël wordt bestempeld als een 'kolonialistisch' project, dus het is niet mogelijk om de voorvaderen van de Joden te erkennen als bewoners in dit land, lang voordat er enige Arabieren aanwezig waren, net zoals het niet mogelijk is om openlijk te erkennen dat Jezus zelf een Jood was, geboren in de Joodse stad Bethlehem.

In mijn Bijbel begint het tweede hoofdstuk van Matteüs zo (waarbij ik wat accenten leg):
'Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan, en zeiden: Waar is de Koning van de Joden die geboren is?.

Misschien citeerde al-Maliki uit een heel andere vertaling van het Nieuwe Testament, die hem door het Bethlehem Bible College was gegeven, maar ik kan de termen 'Palestina' of 'Palestijn' zelfs niet één keer in het verhaal van Jezus vinden. Tegelijkertijd verwijzen deze passages ontzettend veel naar de Joden, terwijl de Palestijnse Autoriteit, die al-Maliki daar vertegenwoordigde, elke historische-Joodse band met Bethlehem en de rest van het Heilige Land verwerpt.

Als u bereid bent een dergelijke fundamentele inhoud weg te gooien, dan moeten we een vraagteken plaatsen bij het gehele het Nieuwe Testament en zijn leer.

Welkom bij het post-bijbelse christendom

Nu begrijp ik dat al-Maliki zelf moslim is, en als zodanig kunnen we niet van hem verwachten dat hij het bijbelse verhaal accepteert zoals het geschreven is. Van het Bethlehem Bible College mogen we dat echter wel verwachten. Maar in plaats van te proberen recht te doen aan het Bijbelse verslag, applaudisseerden de gastheren van Christ at the Checkpoint niet alleen voor al-Maliki's aanpassing van de Schrift, maar poetsten het ook op met hun eigen 'geleerde' christelijke leerstellingen.

De rest van al-Maliki's toespraak was de typische polemiek tegen Israël als de bron van alle Arabische ellende, met de typische weglating van Arabische vijandigheid jegens en terrorisme tegen de Joden.

Het zou een nutteloze oefening zijn om dezelfde vermoeide oude beweringen regel-voor-regel te ontkrachten. Het volstaat te zeggen dat juist het kenmerk van de ontmenselijking, die volgens al-Maliki Israël tegen de Palestijnen hanteert, volledig tot uiting kwam in zijn eigen verbale aanval op de Israëls Joodse meerderheid.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.