Het Iraanse plan voor Israël en het Midden-Oosten

Thursday, May 31, 2018 |  Yochanan Visser
De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo kondigde vorige week een nieuw beleid aan dat erop gericht is het hegemonistische streven van Iran in het Midden-Oosten terug te dringen en te voorkomen dat de Islamitische Republiek een kernwapen in handen krijgt.

Sindsdien is er veel kritiek geweest, vooral van de voorstanders van het Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), het kernwapenakkoord dat de regering-Obama in 2015 met Iran heeft opgesteld.
De doelstellingen van het nieuwe Iran-beleid van de Amerikaanse president Donald Trump waren ‘onrealistisch’ of zelfs een ‘oorlogsrecept’, zeiden sommige critici. Anderen beweerden dat het plan gedoemd was te mislukken omdat het de hulp van een groot deel van de wereld vereiste.

Laten we ons concentreren op het deel van Pompeo’s lijst dat betrekking had op de imperialistische agenda van Iran voor het Midden-Oosten.
Dit is wat de nieuwe minister schetste tijdens zijn toespraak bij de Heritage Foundation in Washington DC op 21 mei:

♦ ‘Iran moet een einde maken aan zijn steun aan terroristische groepen, waaronder de Libanese Hezbollah, Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad.
♦ Iran moet de soevereiniteit van de Iraakse regering respecteren en de ontwapening, demobilisatie en re-integratie van sjiitische milities toestaan.
♦ Iran moet ook zijn militaire steun aan de Houthi-militie stopzetten en werken aan een vreedzame politieke regeling in Jemen.
♦ Iran moet alle troepen onder Iraans bevel in geheel Syrië terugtrekken.
♦ Iran moet de steun aan de Taliban en andere terroristen in Afghanistan en de regio stopzetten en niet langer onderdak bieden aan hooggeplaatste Al Qaida-leiders.
♦ Iran moet een einde maken aan de steun van de Quds-troepenmacht van de Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) aan terroristen en militante partners over de hele wereld.
♦ Iran moet ook een einde maken aan zijn dreigementen aan het adres van zijn buren – van wie er veel Amerikaanse bondgenoten zijn. Dat geldt zeker ook voor zijn dreigementen om Israël te vernietigen en zijn raketbeschietingen op Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Het omvat ook bedreigingen ten opzichte van de internationale scheepvaart en destructieve cyberaanvallen.’

Pompeo legde uit dat deze eisen ‘zeer elementair’ zijn en dat de lengte van de lijst te danken was aan ‘de uitgebreidheid van het kwaadaardige gedrag van Iran.’

Bij nadere bestudering van de lijst blijkt dat het cruciaal is om te begrijpen wat er op dit moment gebeurt in de strijd tegen de Quds-Force van de IRG, die voornamelijk wordt gevoerd door het Amerikaanse leger, Israël en de Saoedi-Arabische coalitie van soennitische moslimlanden.
Iran was de afgelopen jaren een plan voor het Midden-Oosten aan het uitvoeren dat gebaseerd is op de zogenaamde ’Mahdi-doctrine’.
Volgens deze sjiitische eindtijdvisie zou de actieve deelname van de gelovigen aan het creëren van chaos en oorlog in de wereld kunnen leiden tot een spoedige terugkeer van de Mahdi.
Mahdi is de sjiitische messias, de verborgen twaalfde imam die zal terugkeren na een islamitische opstand die zich over de hele wereld zal verspreiden en chaos zal veroorzaken, in het bijzonder in bepaalde Arabische landen.
Israël speelt ook een centrale rol in deze doctrine, die zegt dat de Joodse Staat het zal moeten opnemen tegen ‘extra strijdkrachten die uit Irak zullen komen’.
Het Iraanse plan voor het Midden-Oosten en de Mahdi-doctrine werden uitgelegd in een documentaire uit 2011, getiteld ‘De Komst (van Mahdi) is Nabij’.
De (sjiitische) Mahdi-soldaten zullen Saoedi-Arabië en de islamitische heilige plaatsen via Jemen binnenkomen na een bloedige strijd, waarbij volgens de documentaire de Ansar Allah-militie betrokken is in Jemen (Houthi’s), evenals een Arabisch legioen, de Verenigde Staten en Israël.
De Mahdi-doctrine vereist de opkomst van Iran in het Midden-Oosten en de Iraanse dominantie over Irak, het land dat in de toekomst de hoofdstad (Bagdad) van Mahdi’s Imperium zal huisvesten.
Aan het einde van de bloedige strijd die voorafgaat aan de terugkeer van Mahdi zullen door Iran geleide troepen Israël aanvallen. ‘De vernietiging van het zionistische regime en de verovering van ‘Beitol Moghadas’ (Jeruzalem) behoren tot de belangrijkste gebeurtenissen in het tijdperk van de Komst,’ aldus de voice-over in de documentaire.

Als we nu terugkeren naar de eisenlijst van Pompeo, begrijpen we dat de nieuwe Amerikaanse strategie tegen Iran (eindelijk) gebaseerd is op begrip voor de onderliggende strategie van Iran in het Midden-Oosten, de Mahdi-doctrine.
Als gevolg daarvan werken de Verenigde Staten nu samen met Israël om een Iraanse overname van Syrië te voorkomen, waar Iran meer dan 50.000 sjiitische strijders heeft gestationeerd.
Het Amerikaanse leger en zijn bondgenoot, de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) treden op tegen door Iran gesteunde sjiitische milities in (Oost-)Syrië, waar het SDF dertig procent van het grondgebied in handen heeft. Ondertussen heeft Israël zijn militaire campagne tegen de Quds-troepen opgevoerd en voert het bijna dagelijks aanvallen uit tegen Iraanse doelwitten in het westen van Syrië.
In Jemen werken de Verenigde Staten samen met een Saoedische coalitie van moslimlanden tegen de door Iran gesteunde Ansar Allah (Houthi-) militie. Deze militie vuurt regelmatig raketten af op Saoedi-Arabië, maar is verhinderd de strategisch belangrijke waterweg Bab el-Mandeb, waar dagelijks naar schatting 4,8 miljoen vaten olie doorheen komen, te bereiken.

Irak is een moeilijker probleem voor de Iraanse vijanden in het Midden-Oosten. De Iraniërs proberen op dit moment de vorming van een anti-Iran coalitie te verhinderen na de verkiezingen in Irak op 12 mei.
Het Iraanse regime stuurde onmiddellijk Qassem Soleimani, de bevelhebber van de Quds-troepenmacht van de IRG, naar Bagdad nadat de Iraakse geestelijke Moqtada al-Sadr, die een hekel heeft aan de Iraniërs, de parlementsverkiezingen had gewonnen.
De Saoediërs hebben onlangs geprobeerd hun invloed op Irak te vergroten door veel geld in het door oorlog verscheurde land te pompen, en zij hebben al-Sadr uitgenodigd in Riyad. Maar het valt nog te bezien of zij erin zullen slagen de invloed van Iran op het land terug te dringen.

Het is echter duidelijk dat de huidige regering van de Verenigde Staten handelt volgens een plan dat eindelijk gebaseerd is op het begrijpen van de vijand en het nieuwe Midden-Oosten.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.