300 Asielzoekers erkennen lost kernprobleem niet op

donderdag 31 mei 2018 |  Arthur Schwartman
Israël heeft aangekondigd dat het 300 asielzoekers uit Soedan 'A5 humanitaire visa' zal verstrekken (een stap lager dan de vluchtelingenstatus) in antwoord op namens hen ingediende verzoekschriften. Dit lijkt goed nieuws, hoewel sommigen beweren dat de regering de kern van het probleem uit de weg gaat en de kritische stemmen tegen het regeringsbeleid – of het ontbreken daarvan – tot zwijgen brengt.

Volgens de Hulporganisatie voor Vluchtelingen en Asielzoekers in Israël (ASSAF) woonden in december 2017 ongeveer 35.300 asielzoekers in Israël, waarvan 92% uit Eritrea of Soedan. Jarenlang hadden asielzoekers geen toegang tot de procedure voor de erkenning als vluchtelingen. Op dit moment is minder dan 1 procent van hen als vluchteling in Israël erkend, terwijl in de rest van de wereld respectievelijk 84 procent en 69 procent van de vluchtelingen uit Eritrea en Soedan afkomstig is. Duizenden asielzoekers wonen in verschillende steden in Israël zonder adequate status, werkvergunning en toegang tot basisgezondheidszorg en sociale voorzieningen, rechtsbijstand of huisvesting.

Het vluchtelingenprobleem is zeer omstreden in de Israëlische samenleving. Israël voelt aan de ene kant de noodzaak om mensen te helpen die op de vlucht zijn voor genocide en humanitaire crises, maar aan de andere kant mag het welzijn en de veiligheid van zijn eigen burgers niet in gevaar worden gebracht. De netelige situatie is het duidelijkst in het zuiden van Tel Aviv. Volgens de Israëlische Vereniging voor Burgerrechten wonen in Zuid Tel Aviv 14.000 asielzoekers. Het feit dat ze geen werkvergunning en grondrechten hebben, verhoogt alleen maar de last voor de oorspronkelijke bewoners van de wijk. De inwoners van zuidelijk Tel Aviv worden in toenemende mate geconfronteerd met geweld, diefstal en prostitutie. Het moet ook gezegd worden dat veel van de zogenaamde asielzoekers geen vluchtelingen zijn, maar economische migranten die hun eigen derdewereldlanden zijn ontvlucht om een beter leven in Israël te vinden.

In het boek A People Tall and Smooth (Hachotam) van Judith Pex vertelt ze het verhaal van vijf Soedanese vluchtelingen die de verschrikkelijke omstandigheden in Soedan ontvluchtten tijdens de genocide en burgeroorlogen. Judith en haar man John runnen een hostel genaamd The Shelter, dat bekend is onder Messiaanse gelovigen. In 2007 kwamen zij in contact met de Soedanezen en hun lijden in Soedan.
Pex nam het op zich om de anonieme mensen een naam en een stem te geven en de moeilijke situatie van de geloofs­gemeen­schap binnen en buiten Israël voor het voetlicht te brengen. Pex wil dat mensen weten dat de meerderheid van de Zuid-Soedanezen christen is en dat de moslims uit Darfoer zich niet identificeren met Hamas of Hezbollah, maar Israël dankbaar zijn, terwijl elk ander islamitisch land hen de rug heeft toegekeerd.

'Te dien tijde zal een geschenk gebracht worden aan de HERE der heerscharen door een rijzig en glanzend volk, door een volk, wijd en zijd gevreesd, welks land rivieren doorsnijden – naar de plaats dan de naam van de HERE der heerscharen, de berg Sion'. (Jesaja 18:7 NBG)

Deze verzen gaven hoop aan de Soedanese gelovigen, want overal werden ze afgewezen, terwijl ze in Israël hoop kregen op een vreedzaam bestaan. De Soedanezen zouden hun reis gelijkstellen met die van de Israëlieten wanneer zij Egypte na het lijden ontvluchtten. Zij kunnen zich identificeren met het Joodse volk in het land en troost vinden in de Schriften. Israël zet zich ook in om de Soedanezen te helpen, aangezien ze allebei de ervaring van genocide op grond van ras en religie delen.

Bij demonstraties tegen de uitzetting van asielzoekers zijn vaak de volgende verzen te zien: "Hij doet de wees en weduwe recht en bewijst de vreemdeling liefde door hem brood en kleding te geven. Daarom zult gij de vreemdeling liefde bewijzen, want vreemdelingen zijt gij geweest in Egypte'. (Deuteronomium 10:18-19)

Wanneer we het 'rechts-links' debat achter ons laten, worden we getroffen door, slaan de woorden van de Bijbel aan. Want het Israël weet wat deze mensen doormaken. Ze hebben het zelf ervaren en daarom vinden ze dat ze een liefdevolle hand moeten uitsteken. Het is heel begrijpelijk dat Israël zijn grenzen niet vrij kan openstellen voor iedereen die wil emigreren, en er zijn veel grijze gebieden bij deze gecompliceerde kwestie. Maar er moet iets in beweging worden gezet, want slechts 300 identiteitskaarten lossen het probleem niet op - de overheid moet correct handelen.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Laatste uitgave

Ontvang uw - gratis - dagelijkse nieuws update

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.