Video van de dag: De Torah en het Sinaï gebergte

Sunday, May 20, 2018 |  Redactie israeltoday.nl
Op het Wekenfeest, Shavoe'ot, gedenken we dat Mozes na de uittocht uit Egypte op de Sinai van God de Torah, de onderwijzing, ontving ten behoeve van het volk Israël. De Sinaï is niet één berg, maar een ruig berggebied op het Egyptische Sinaï schiereiland, waar monniken het Sint Catharina klooster hebben gebouwd. Op welke berg Mozes God ontmoette, is niet duidelijk. Er zijn meerdere plaatsen, die er aanspraak opmaken, dat daar de Wet is gegeven.

Shavoe'ot is een van de drie grote feesten, waarvoor de Joden van dichtbij en ver weg naar de tempel in Jeruzalem werden uitgenodigd. God gebruikte dit feest om er zijn heilige Geest uit te storten, met verschijnselen die overeenstemmen met het geven van de Torah. Hierdoor geloofden duizenden dat Jezus de beloofde Messias is, en keerden met dit geloof terug naar hun woonplaats of land.

Laatste uitgave

Ontvang uw - gratis - dagelijkse nieuws update

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.