Foute vragen in Palestijnse enquête

Friday, May 18, 2018 |  Ryan Jones
Dr. Khalil Shikaki, directeur van The Palestinian Center for Policy and Survey Research (PCPSR), is een pragmatisch man. Hij is het type Palestijn waarmee de meeste Israëli’s makkelijk vrede zouden kunnen sluiten. Hij had in de periode voorafgaand aan de Oslo-akkoorden al veel goede relaties met Israëlische Joden.

Islamitische Jihad, een terreurgroep waarvan de meeste Palestijnen vinden dat zij en andere terreurgroepen meer wapens moeten krijgen. (Foto: Abed Rahim Khatib/Flash90)

De Jerusalem Press Club (JPC), nodigde Shikaki uit om aan Israëlische journalisten en vooraanstaande wetenschappers uit te leggen waarom de situatie, ondanks de vele investeringen in het vredesproces, vanuit Palestijns perspectief aanzienlijk is verslechterd.

Direct nadat de Verenigde Staten Jeruzalem erkenden als hoofdstad van Israël, hield Shikaki een enquête onder Palestijnen waarin ook politiek gevoelige vragen werden gesteld. De erkenning van Jeruzalem is overigens het nieuwe excuus geworden van de Palestijnen voor het falen van het vredesproces.

Uit Shikaki’s onderzoek blijkt dat dertig procent van de Palestijnen geweld goedkeurt en bereid is daar actief aan deel te nemen. Vervolgens vroeg Shikaki waarom ze geweld rechtvaardigen. Het onderzoek wees uit dat Palestijnen niet gedreven worden door sociale of economische motieven, zoals vaak in de Westerse media wordt gesuggereerd, maar door religieuze motieven. Van de drie miljoen Palestijnen die nu op de Westbank en in de Gazastrook wonen, is één miljoen voorstander van de jihad, de heilige oorlog van de islam. Meer dan zeventig procent van de Palestijnen die meededen aan het onderzoek, is van mening dat terreurgroepen niet ontwapend moeten worden.

Journalisten van de JPC vroegen aan Shikaki waarom Palestijnen hun kinderen niet leren om vrede na te streven. En waarom de schoolboeken in de Palestijnse gebieden nog steeds Joden afschilderen als boosaardige mensen die je met geweld moet verdrijven uit het land. Shikaki bekende dat hij dit aspect nog niet heeft onderzocht. ‘Maar het is zeker waar dat de meeste Palestijnen het huidige Palestijnse onderwijs beschouwen als de enige juiste manier om kinderen weerbaar te maken tegen de Israëlische bezetting.’ De reden dat er nog nooit een enquête onder Palestijnen is geweest over opvoeding en onderwijs is omdat pragmatici als Shikaki denken dat dit alleen maar onrust geeft.

Dit argument slaat natuurlijk nergens op. Palestijnse schoolboeken worden al zo objectief mogelijk geanalyseerd door onderwijs- en opvoedings­weten­schappers. Het is nu eenmaal zo dat de normen en waarden in de Palestijnse schoolboeken zeer sterk afwijken van de waarden en normen in een maatschappij die vrede nastreeft. Ook de categorische ontkenning in het Palestijnse onderwijs dat er een historische bewijs is voor de verbinding van het Joodse volk met het land Israël, is immoreel en pure geschiedvervalsing.

Dit artikel verscheen in zijn geheel in het februarinummer van het Israel Today Magazine. Klik hier voor een abonnement.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.