Een epigram voor Israëls 'eerbiedwaardige' mensen

Thursday, May 17, 2018 |  Tsvi Sadan
Hamas' poging om massaal te infiltreren stuitte op de 'ijzeren muur' met nultolerantie van het IDF, wat resulteerde in de dood van zo'n 60 Gazanen langs het grenshek van de kustenclave. Ondanks het verklaarde doel van deze 'vreedzame demonstratie' waren toch niet weinig Israëliërs geschokt door het aantal Palestijnse slachtoffers, van wie de meesten - naar zij zeggen - geen echte bedreiging voor Israël vormden.

Onder degenen die klagen over de dood van hun vijanden was prof. Amiram Goldblum van de Hebreeuwse universiteit, een bekende figuur onder de linkse 'Peace Now' beweging, die het volgende op zijn Facebook-pagina: 'U wordt opgeroepen een petitie te ondertekenen waarin wordt opgeroepen tot internationale interventie om een einde te maken aan het bloedbad onder ongewapende demonstranten die geen bedreiging vormen voor Israël, en om onze leiders, waaronder in de eerste plaats de minister van Defensie, voor het gerecht te brengen. Elke respectabele persoon moet nu reageren op het bloedbad in Gaza'.

Ik heb geen idee wat respectabele mensen er toe brengt om te denken dat Mohammed, die het hek met een kniptang openknipt, Achmad, die een brandende vlieger naar Israëlische velden laat vliegen, of Machmoud, die zich als vrouw verkleedt in de hoop een onoplettende Israëlische soldaat te kunnen ontvoeren, onschuldige demonstranten zijn die hun familie alleen maar willen meenemen voor een picknick op de velden van Kibboets Nachal Oz. Maar ik weet wel dat er tal van voorbeelden zijn van de crème de la crème van de mensheid, die dachten dat het een eerbaar gebaar was om je hoofd in de muil van de leeuw te steken.

Het is geen geheim dat veel westerse intellectuelen bewondering koesteren voor mensen zoals Stalin, Mao en Che. Een van hen is nobelprijswinnaar Aharon Chechanover, die, nadat hij een tournee door Noord-Korea had gemaakt die alleen was voorbehouden aan lichtgelovige hoogwaardigheidsbekleders, in plaats van dit despotische regime te veroordelen, hen excuseerde door te zeggen: 'We kwamen niet om kritiek te leveren ... we kwamen alleen voor een dialoog'. Vraag het maar aan de inwoners van de Noord-Koreaanse goelags: hoe vredelievend, hoffelijk en humaan deze tedere Nobelist is.

Maar aangezien we toch te maken hebben met respectabele mensen, is het de moeite waard om hen eraan te herinneren dat de confetti die zij symbolisch uitstrooien over deze arme en hongerige 'demonstranten' in Gaza even effectief is als de stapels confetti die Chamberlain over Hitlers hoofd heeft uitgestrooid.

Het is ook de moeite waard om deze mensen eraan te herinneren dat het tijd wordt dat ze achter hun geliefde slogan 'de ander ben ik' gaan staan, dat het tijd wordt dat ze leren luisteren naar wat de 'ander' zo openhartig zegt, dat hij vecht om de Joodse Staat uit te roeien en de 'vluchtelingen' te hervestigen in de dorpen die ze in 1948 hebben verlaten.

Ten gunste van deze respectabele mensen zou men kunnen zeggen dat zij, door de poging tot een massale terugkeer van 'vluchtelingen' naar Israël een 'bloedbad' te noemen, zichzelf tenminste op het 'de ander ben ik'-pad hebben geplaatst. Maar nu moeten ze echt dat pad bewandelen, misschien door de evacuatie van Kibboets Erez te eisen om de inwoners van Dimra in staat te stellen terug te keren naar hun dorp, waarop Kibboets Erez is gebouwd. En als zij de ethische humanisten zijn die ze beweren te zijn, kunnen ze voorkomen dat ze het ene onrecht herstellen door een ander onrecht te veroorzaken, door degenen die nu in Kibboets Erez wonen simpelweg te vragen zich tot de islam te bekeren. Dan hoeven ze niet zelf vluchteling te worden. Natuurlijk, als deze respectabele mensen echt serieus waren, in plaats van alleen maar provocateurs, zouden ze de weg wijzen door zich als eerste [tot de islam] te bekeren.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.