Debatteren over Jezus, net als in de dagen van Paulus

Wednesday, April 25, 2018 |  David Lazarus
Een jong Joods stel heeft zich voor de rabbinale rechtbank moeten verdedigen, omdat zij op de traditionele Joodse wijze wilden trouwen. Dat lijkt niets bijzonders, maar in dit geval ging het om een stel dat in Jezus gelooft. Nu wordt in Israël niet getrouwd voor de burgerlijke stand; trouwen is altijd een religieuze aangelegenheid.

Daarmee ligt ook de verantwoordelijkheid bij de religieuze instanties. In Israël is de Joodse orthodoxie dé verantwoordelijke instantie voor het sluiten van huwelijken. En volgens hen is wie in Jezus gelooft een christen en niet langer een Jood.

Het jonge paar moest voor het rabbinale gerechtshof verschijnen om Joods te kunnen trouwen. In de rechtszaal bleek een medewerker aanwezig te zijn van de anti-messiaanse organisatie Yad L’Achim. Volgens het protocol werd het paar uitvoerig ondervraagd over hun geloof. Het vraaggesprek dat hier plaatsvond, zou zo uit het boek Handelingen kunnen komen.’
Joodse Rechtbank: ‘Welke macht of autoriteit had Jezus?’’
Advocaat van het paar: ‘Alle macht en autoriteit die de Messias gegeven is, zoals beschreven in de Tenach.’
Rechtbank: ‘Ook goddelijke macht?’
Advocaat: ‘Ja, zoals geschreven in de Tenach zal de Messias zijn als God.’
Rechtbank: ‘Gelooft u dat Jezus God is?’
Advocaat: ‘De Messias is God. Ja.’

Het jonge paar bevestigde dat zij zowel geloven in de Tenach als in het Nieuwe Testament en dat er tussen de evangeliën en de verzen uit de Tenach geen tegenstrijdigheden zijn wanneer het om de Messias gaat. ‘Wij geloven op grond van de Schrift dat God ons een nieuw verbond heeft beloofd’ (Jeremia 31:31).

Het gerechtsprotocol stelt dat er woordelijk verslag gedaan moet worden van de discussie. En de discussie ging onder andere over de doop. Dat wordt in Israël gezien als het moment waarop iemand zich bekeert tot het christendom. De rabbinale arbitrage stelde vast dat dit jonge paar zich heeft laten dopen ‘in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest’. Het paar rechtvaardigde zich door te vertellen dat de doop voor hen alleen reiniging van zonde symboliseert, maar de rechtbank wilde alleen weten in welke naam zij waren gedoopt.

Het jonge stel bracht verder nog het argument naar voren dat de Tenach spreekt van God, de Heilige Geest en de Messias. Jezus, de Messias heeft een goddelijke natuur. Daarop trad de anti-messiaanse vertegenwoordiger naar voren: ‘U gelooft in de Drie-eenheid. Zoals staat in het Nieuwe Testament 'In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God (...) En het Woord is mens geworden en heeft hij ons gewoond' (Johannes 1:1,14). Deze verzen betekenen dat Jezus God is. Dit paar, dat het Nieuwe Testament als waarheid heeft geaccepteerd, gelooft dat Jezus deel heeft aan de goddelijke natuur.’

Dit artikel verscheen in zijn geheel in het decembernummer van het Israel Today Magazine. Klik hier voor een abonnement.

Laatste uitgave

Ontvang uw - gratis - dagelijkse nieuws update

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.