Video van de dag: De hoop, Wedergeboorte van Israël

Thursday, April 19, 2018 |  Israel CNN
Op de zeventigste verjaardag van de Staat Israël zien we in deze video de geschiedenis zich ontvouwen door de ogen van een aantal visionairs en de oprichters van Israël, waaronder, Theodor Herzl, Eliezer Ben-Yehoeda, Chaim Weizmann, David Ben-Goerion en Golda Meïr.

Deze inspirerende documentaire van CBN.com, voor Nederland verzorgd door Israel CNN, beschrijft ook de rol van Sir Winston Churchill in het opbouwen van de nieuwe Joodse Staat. Ga er voor zitten, hij duurt 1 uur 48 minuten.

Theodor Herzl
Tijdens zijn leven werd Theodor Herzl al van alles genoemd: een held, een dromer, een ketter. Maar zijn invloed op het Joodse volk valt niet te ontkennen. Hij is bekend als de vader van de moderne Zionisme, en besteedde zijn leven met het zoeken naar een manier om eem eind te maken aan het antisemitisme en een Joodse Staat te creëren

Het kopen van het Heilige Land
In het midden van de negentiende eeuw werd Palestina gekenmerkt door ziekte, armoede en wanhoop. Maar dat veranderde allemaal toen Joodse pioniers legaal land kochten, zich vestigden en het land Israël ontwikkelden. Hierbij speelden het KKL-JNF (Joods Nationaal Fonds) en rijke Joodse filantropen uit Europa, Sir Moses Montefiore en Baron Edmond de Rothschild, een toonaangevende rol.

Chaim Weizmann
Chaim Weizmann, chemicus van beroep, werd uiteindelijk de eerste internationale diplomaat van Israël en de eerste president van Israël in 1948. Weizmann heeft geijverd voor de steun van het Verenigd Koninkrijk voor de oprichting van een nationaal tehuis voor het Joodse volk in Palestina. Ook een ontmoeting met de Amerikaanse president Harry Truman heeft bijgedragen aan de Amerikaanse steun voor de nieuwe staat Israël.

David Ben-Goerion
Israëls oprichter en eerste premier David Ben-Goerion, leerde de verhalen van de Bijbel als een kind op de knie van zijn grootvader. Deze liefde voor de Bijbel zou de visie van Ben-Goerion blijvend bepalen. Van het bestuderen van het Hebreeuws tot de landbouw, de vroege Joodse nederzettingen tot aan de opbouw van een regering, heeft Ben-Goerion zijn leven gewijd aan een onafhankelijke Joodse Staat.

Golda Meïr
Van een onderwijzeres in Wisconsin, VS, werd Golda Meïr de eerste vrouwelijke premier van Israël. Vóór de onafhankelijkheid van Israël, was ze een belangrijk lid van het Joodse leiderschap, die over de vrijlating van Holocaust-weeskinderen uit de Britse detentiekampen onderhandelde, in het geheim onderhandelingen voerde met Koning Abdoellah van Jordanië en 50 miljoen dollar inzamelde om wapens te kopen voor het Israëlische leger.

Onafhankelijkdsdag
Wist u dat het slechts 32 minuten duurde om de onafhankelijkheid te herstellen van een volk dat 2.000 jaar zonder land was geweest? Het gedeelte 'Onafhankelijkheidsdag' geeft ons een inkijkje in de weinig bekende gebeurtenissen die plaatsvonden op de dag dat de Joodse staat Israël werd geboren, 14 mei 1948.

Eliezer Ben-Yehoeda
Als een jonge man had Eliezer Ben-Yehoeda een visioen. Hij geloofde dat hij de drijvende kracht moest zijn achter de heropleving van het Hebreeuws als gesproken taal en deze terug te brengen naar het land van zijn voorouders.

Churchill en de Joden
De meeste mensen kennen Winston Churchill als de 'Britse Bulldog', de premier, die Groot-Brittannië naar de overwinning in de Tweede Wereldoorlog leidde. Maar een minder bekend verhaal vertelt dat Churchill de levenslange vriend van het Joodse volk was en één van de belangrijkste spelers bij de oprichting van de Staat Israël.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.