UNRWA, de EU en de affaire met de landkaarten

Tuesday, April 17, 2018 |  Redactie Israel Today
Het nieuwsportaal Arutz Sheva berichtte over het bezoek van EU-commissaris voor Uitbreiding en Europees Nabuurschapsbeleid Johannes Hahn aan scholen van de VN-Organisatie voor hulpverlening en werk (UNRWA) in het Libanese Bedawwi Camp, en constateerde enig gegoochel met landkaarten.

Het bezoek, dat op 27 maart plaatsvond, was belangrijk en welkom voor UNRWA, aangezien de EU momenteel de grootste donor van de Verenigde Naties is. Hij heeft 82 miljoen euro bijgedragen aan de UNRWA-begroting van dit jaar.

In de loop van het bezoek zijn echter ook heel andere problemen aan het licht gekomen, met name het onvermogen van zowel UNRWA als de EU om het extremisme in het vluchtelingenkamp aan te pakken.

De Palestijnse nieuwssite Al-Quds News meldde dat UNRWA de bewoners van het kamp voor het bezoek de volgende instructies gaf om een betere indruk te maken op het kamp:
♦ Alle vlaggen van de UNRWA met 'slogans' tegen de officiële beleid van de UNRWA moesten van scholen worden verwijderd.
♦ Zichtbare kaarten met de Palestijnse eenstaat­oplossing, waarbij Israël werd uitgewist en vervangen door een Arabisch Palestina, moesten ook worden verwijderd.

Het verwijderen van de kaarten in de Kawkab-Battouf meisjesschool maakte enkele Palestijnse Arabieren woedend. Terroristische organisaties zoals Hamas klaagde in de Palestijnse media over de vernedering van degenen die de kaarten moesten weghalen, omdat de opdracht het zogenaamde identiteitsrecht van vluchtelingen zou aantasten.

Nadat EU-commissaris Johannes Hahn zijn plicht had gedaan en enkele toespraken had gehouden, verliet hij het kamp opnieuw. De EU achtte dit een geschikt moment om commentaar te leveren op de verdwijning van de kaarten in de Kawkab-Battouf school. De kaarten zouden niet op verzoek van de EU zijn weggehaald.

Een dag na het bezoek hingen de bewuste kaarten weer op hun plaats. Op een muur van de meisjesschool schilderde een kunstenaar een kaart in de vorm van het land Israël inclusief Judea en Samaria in de kleuren van een Palestijnse vlag. Daarnaast had iemand geschreven: 'Ik ben Palestina, niet neutraal'.
Het officiële beleid van UNRWA is neutraal, maar de kaart voldoet duidelijk niet aan de eigen richtlijnen.
Volgens het terroristische Volksfront voor de bevrijding van Palestina zijn ook medewerkers van UNRWA betrokken geweest bij het ontwerp van dit kunstwerk, dat is gefilmd en op Facebook is geplaatst. Op de achtergrond zijn kleine meisjes te zien, die 'met ons bloed, met onze zielen zullen wij u, o Palestina, bevrijden' zingen en de bekende terroristische slogan 'Miljoenen martelaren marcheren naar Jeruzalem'.

Uit de kaart en de manier waarop UNRWA en de EU hiermee zijn omgegaan, blijkt hoe moeilijk het blijkbaar is om democratische waarden in UNRWA-kampen te verspreiden.

Volgens UNRWA schendt 3% van de inhoud van 2301 onderzochte pagina's van hun schoolboeken waarden van de Verenigde Naties. Dat zijn ongeveer 69 pagina's. Uit onderzoek is gebleken dat de schoolboeken die in de scholen van UNRWA worden gebruikt, wordt oproepen tot jihad, heilige oorlog, en dat de leraren die er les geven de nazi-ideologie steunen. UNRWA geeft zelfs toe dat haar scholen werden gebruikt door gewapende groepen (terroristen). Dit leidt alleen tot de conclusie dat UNRWA zwak is, misbruikt wordt of zich met jihadistische activiteiten identificeert.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Laatste uitgave

Ontvang uw - gratis - dagelijkse nieuws update

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.