Pesachwonder: Orthodoxe Jood droomt van Jezus

woensdag 4 april 2018 |  Charles Gardner
Terwijl we de dood van Jezus als vervulling van Pesach gedenken, vieren we ook het wonder van de opstanding, Gods grote verlossing waardoor wij vanuit de slavernij in de vrijheid komen. De getuigenis van de orthodoxe Jood Yonatan Perry is hiervan een actueel voorbeeld.

Yonatan Perry volgt zijn Messias Yeshoea en laat zich dopen in de Middellandse Zee door een oudste en de voorganger van de gemeente Tiferet Yeshoea in Tel Aviv.

Toen zijn vader stierf bij Yonatans terugkeer van zijn dienst in het leger, en de plaatselijke rabbi hem weinig troost bood, keerde hij zich van God af. Daarna voelde hij zich leeg.
Dus toen hij na enkele jaren in de bus een kaartje kreeg met het Onze Vader, besloot hij het gebed te bidden. ‘Mijn lichaam begon te schudden; het voelde zelfs alsof ik moest huilen,’ vertelde Yonatan in de maarteditie van het Maoz Israel Report.
Thuis zocht hij op internet naar meer informatie en vond een ‘Messiaanse’ website. Maar toen Yonatan ontdekte dat het over Jeshoea (Jezus) ging, verwierp hij deze optie, omdat hij geen ‘christen’ wilde zijn.

Toen brak de oorlog uit in Gaza, en Yonatan werd als reservist naar de frontlinies geroepen. Tijdens zijn wachtdienst merkte hij dat zijn schoenveter los was. Terwijl hij zich bukte om zijn schoenveter opnieuw te strikken, vloog er een kogel door zijn haar!
Tot in de kern geschokt, realiseerde hij zich dat een ‘Hogere Macht’ zijn leven had gered. En later, tijdens een onrustige slaap, droomde hij van een man in een witte mantel, die zijn hand uitstak en zei: ‘Zoon, uw zonden zijn vergeven. Ga van hier weg.’ Hij begreep het niet en vergat de droom in de chaos die daarop volgde.

Op een dag werd hij getroffen door een voorgevoel wat hem zei ‘dat we [de soldaten] onmiddellijk het gebouw uit moesten’ en hij gaf zijn mopperende soldaten het bevel hiertoe. Zes minuten later vlogen raketgranaten door het raam van de kamer waar ze sliepen. Het gebouw ging in vlammen op.

Yonatan werd hierdoor zwaar getraumatiseerd, nachtmerries en PTSS, en verbleef ruim een jaar in een militair ziekenhuis. Ten slotte herinnerde hij zich de droom, en de man in het wit, Die zei dat zijn zonden werden vergeven.
Hij zocht op internet op wat dit betekende - in het Hebreeuws natuurlijk. ‘Toen ik me realiseerde dat ze beweerden dat Jeshoea de Messias is, vroeg ik mijn contactpersoon om een Nieuw Testament – elke soldaat krijgt een Tenach (het Oude Testament voor christenen). Ze hadden maar één Nieuw Testament, een Engelstalige. Met behulp van Google-Vertaling zag ik hoe het Nieuwe Testament verbonden was met het Oude Testament. En ik was verbijsterd over hoe duidelijk de Messiaanse profetieën van de Tenach op Jeshoea wezen. Eindelijk realiseerde ik me dat het de Heer zelf was, die in mijn droom was verschenen en mij gered had! En ik vroeg hem om me te helpen, als Hij inderdaad in mijn droom was.’
‘Ik ging liggen en sliep 48 uur achter elkaar! Later sliep ik drie dagen. Ik vertelde de ongelovige psychiater dat Jeshoea me genezen had – en de testuitslagen lieten een hersenherstel zien van 98 procent. Ik riep uit naar Jeshoea: ‘Ik ben van U!’ Vier maanden later werd ik ontslagen uit het militaire ziekenhuis.’

Yonatan is nu genezen, hersteld en vergeven. Hij is gedoopt in de Middellandse zee en hij is lid van de Tiferet Jesjoea Gemeente in Tel Aviv. Zijn voorganger, Gil Afriat, zei: ‘Het was zo geweldig om zijn opwinding te zien toen hij meer en meer van het geloof begreep.’
Net als bij Yonatan, zei Jezus iets vergelijkbaars tegen een verlamde die bij Hem werd gebracht: ‘Zoon, heb goede moed, uw zonden zijn u vergeven.’ (Mattheüs 9:2)
Yonatan werkt nu als manager van een medisch infrastructuurcentrum in een ziekenhuis. Zijn verhaal is het levende bewijs dat Jezus inderdaad leeft, en dat Hij genezing en vergeving brengt in onze zondige wereld.

Veel Joden zoals Yonatan ontdekken dat Jezus van hun eigen volk is, dat Hij geen ‘Christen’ is, zoals rabbijnen en andere religieuze leiders hen hebben voorgehouden.

Pesach herinnert aan de tijd toen hun voorouders, die tot slaaf waren gemaakt, op wonderbaarlijke wijze uit Egypte werden gered. Dit Pesach was een perfect beeld van wat hun Messias op een dag voor hen zou doen. Ze kregen de opdracht de deurposten en bovendorpel te bestrijken met het bloed van een offerlam. Achter het bloed waren zij veilig; de engel van de dood ging voorbij hun huizen, maar spaarde de eerstgeboren zonen van Egypte niet.

Jezus stierf aan een kruis buiten Jeruzalem, als Gods Offerlam. Als we Zijn bloed op de deurposten van ons leven strijken, zullen we ware vrijheid vinden. Zoals Mozes de Israëlieten door de Rode Zee leidde (die scheidde, zodat ze door konden lopen op droog land), zó leidt Jezus ons door de wateren van de dood en neemt ons mee in een opstandingsleven met Hem.

De schrijver Charles Gardner is auteur van Israel the Chosen en Peace in Jerusalem

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.