Zuid-Afrika heeft toch Israëls water-expertise nodig

Wednesday, March 21, 2018 |  Charles Gardner
De Zuid-Afrikaanse regering is blijkbaar gedwongen om, geconfronteerd met een apocalyptisch scenario, nederig terug te komen op haar voortdurende negatieve houding tegenover Israël.

Afbeelding: Terwijl het zelf lijdt aan droogte, is Israël deskundige in waterbeheer geworden, en het land heeft zelfs de mogelijkheid anderen te helpen. (Foto: Ya'akov Lederman/Flash90)

De drie jaar droogte die de natie heeft geteisterd heeft nu het drastische stadium bereikt van een dreigende zogenaamde 'Day Zero', op 15 juli van dit jaar. Dan zal Kaapstad, een stad met vier miljoen inwoners, min of meer zonder water zijn. Dat wil zeggen; er komt geen water meer uit de kraan en men wordt gedwongen om bij tappunten in de rij te gaan staan voor een mager waterrantsoen.

Oppositie-parlementslid Kenneth Meshoe onthulde vorige maand in het parlement van Kaapstad dat zowel de nationale als de provinciale autoriteiten daar een hulpaanbod van de Joodse Staat hadden geweigerd. Dit terwijl bekend is dat de Joodse Staat een buitengewone bekwaamheid in innovatieve watertechnologie heeft ontwikkeld.
Het Afrikaanse lid van de Christendemocratische Partij zei dat de hulp was afgewezen in navolging van een ‘bekrompen politieke agenda’, die zich richt zich op het boycotten van Israël vanwege zijn zogenaamde discriminatie van Palestijnen.

Maar nu zegt een Israëlische onderzoeker, die vorige maand een watersymposium in Johannesburg bijwoonde, dat de Zuid-Afrikaanse regering open staat voor mogelijke hulp uit Israël. Ook zei de onderzoeker dat de suggesties, dat desbetreffende regering hulp had afgewezen, onjuist waren.

Dr. Clive Lipchin, een waterexpert en lector aan de Universiteit van Tel Aviv , die in Zuid-Afrika opgroeide, zei het volgende. ‘De ambtenaren van het ANC (het regerende Afrikaanse Nationale Congres) die me vanuit het publiek toespraken, zeiden dat zij gelukkig waren om Israël als voorbeeld te zien.’

Wat de waarheid over weigering of aanvaarding ook moge zijn, ik heb nog geen officiële ontkenning gehoord van de vernietigende claim van de heer Meshoe. Hoe dan ook, de ANC-leiders hebben hun agressieve houding tegenover Israël overduidelijk gemaakt door het land ervan te beschuldigen een apartheidsstaat te zijn. Deze uitspraak is duidelijk gebaseerd op verkeerde informatie die verspreid is door de Palestijnse propagandamachine die door de Verenigde Naties wordt gesteund.
Maar Zuid-Afrikanen die apartheid hebben meegemaakt en die de situatie in Israël goed kennen, hebben hun standpunt glashelder gemaakt – voor wie wil luisteren - dat de ‘apartheid’ in Israël pure fictie is, maar in de omringende Arabische staten is het wel degelijk een realiteit.

En een andere dosis realiteit is, dat een droog land (Israël) met een schaarse watervoorraad, meer water heeft dan het nodig heeft als gevolg van innovatieve programma’s zoals ontzilting. Dit heeft duidelijk geleid tot een nieuwe aanpak in Kaapstad. De leider van de Economic Free Fighters (een andere oppositiepartij), Julius Malema, daagde hen die ‘water uit niets creëerden’ uit om te kijken of dat ook in Kaapstad gedaan kan worden.
Maar in 2016 werd een conferentie in Johannesburg over de watercrisis afgelast vanwege deelname van Israël. Er doen ook wilde ideeën de ronde, dat de droogte een zionistisch complot is, waar Joden van zullen profiteren. Maar blijkbaar overtreft de angst om van dorst te sterven toch de politieke correctheid.

Ik ben echter van mening dat de crisis wel iets met het zionisme te maken heeft. En het is heel eenvoudig en ongecompliceerd. De Zuid-Afrikaanse regering heeft zich herhaaldelijk en openlijk uitgesproken tegen het uitverkoren volk van God over wie Hij zei: ‘Ik zal degenen zegenen die u zegenen, en wie u vervloekt zal ik vervloeken…’ (Genesis 12:3).
De Zuidafrikaanse leiders hebben het volk veracht dat God heeft uitgekozen om een licht voor de heidenen te zijn (Jesaja 49:6) – ja, een geestelijk licht, omdat ze ons de Bijbel en Jezus gaven. Maar het is ook een praktisch, fysiek licht, bijvoorbeeld in de vorm van technische expertise in het behoud van water. Het is wonderlijk hoe mensen in woestijn hun land groen hebben gemaakt en daarmee de oude profetieën vervulden (zie Jesaja 35).
De Bijbel spreekt over dat er een tijd zal komen dat velen de hand van God op Israël zullen erkennen. Jesaja 49:23 zegt bijvoorbeeld: ‘Koningen…en koninginnen… zullen voor u buigen met hun gezichten op de grond; zij zullen het stof aan uw voeten likken.’

Maar de tegenstanders van Israël zullen merken dat zij strijden tegen God, Die Israël met een machtige wonderbaarlijke hand uit Egypte heeft gehaald door een weg door de zee naar de vrijheid te banen.
Waarom zou men wachten tot de plagen zich hebben vermenigvuldigd, zoals Egypte deed, voordat men zich bekeert over kwade plannen tegen Gods volk?
Er was een droogte in Israël ten tijde van Elia, die net zo lang duurde als die in Zuid-Afrika. Deze droogte stopte pas nadat de mensen zich van de afgoden afkeerden, dankzij het leiderschap van de profeet.

Ik stel voor dat de leiders van Zuid-Afrika ook berouw moeten tonen en moeten stoppen met het aanbidden van valse goden.

Charles Gardner is auteur van de boeken Israel the Chosen en Peace in Jerusalem.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.