Braziliaanse minister ontvangen in Israël

Wednesday, February 28, 2018 |  Redactie Israel Today
De Braziliaanse minister van Buitenlandse Zaken Aloyso Nunes is dinsdag ontvangen door premier Benjamin Netanyahu en de Israëlische president Re'uven Rivlin. Dit is het eerste bezoek van een Braziliaanse minister van Buitenlandse Zaken aan Israël in meer dan tien jaar.

Eerst werd de Braziliaan ontvangen door premier Netanyahu. Tijdens deze bijeenkomst hebben de staatslieden onder andere gesproken over het intensiveren van de bilaterale samenwerking op het gebied van veiligheid, onderwijs, cultuur en wetenschap. Premier Netanyahu sprak de wens uit om de bilaterale samenwerking te verbeteren en zei dat Israël grote mogelijkheden ziet in zijn betrekkingen met Brazilië.

Voorafgaand aan het gesprek werden overeenkomsten inzake sociale zekerheid ondertekend die de status van sociale rechten (waaronder pensioenen) garanderen voor Israëlische en Braziliaanse staatsburgers terwijl die in het andere land verblijven.
Netanyahu werd door de Braziliaanse minister van Buitenlandse Zaken uitgenodigd voor een tegenbezoek aan Brazilië.

Daarna werd Nunes in de officiële residentie van de Israëlische president ontvangen door president Re'uven Rivlin voor een werkvergadering.

President Rivlin en Braziliaanse minister van Buitenlandse Zaken Nunes (Foto: Mark Neiman/GPO).

De president benadrukte het belang van het bezoek van de minister van Buitenlandse Zaken en zei:'De relatie tussen ons, niet alleen de regeringen maar ook het volk, is belangrijk voor ons beiden. We doen zo veel op het gebied van water en landbouw, maar ook op het gebied van informatie-technologie en veiligheid, en dit kan niet alleen aan de bevolking van onze landen, maar ook aan de hele wereld ten goede komen'.

De president herhaalde de bezorgdheid van Israël over het optreden van Iran in de regio en zijn inspanningen om het Midden-Oosten te destabiliseren. Hezbollah en Hamas, die Israël elke dag bedreigden, zouden door Iran blijvend worden gesteund. De president herhaalde dat Iran een bedreiging vormt voor de hele wereld, met name in zijn inspanningen om kernwapens te produceren.

De president sprak over de toenemende samenwerking tussen Israël en veel van zijn buurlanden in de regio. 'Israël heeft geen oorlog met de islam,' benadrukte hij, 'maar er kan weinig vooruitgang worden geboekt met degenen die ons bestaan verwerpen.' Hij voegde eraan toe dat de hele wereld moet standhouden tegen de dreiging van de uitbreiding van het fundamentalisme. De president wees er op, dat het belangrijk is, het begrip tussen Israël en de Palestijnen te bevorderen, aangezien dit de enige manier is om een oplossing voor het conflict te vinden. 'Ze moet begrijpen dat wij naar ons vaderland zijn teruggekeerd,' zei hij.

De president benadrukte dat het belangrijk is om de betrekkingen met Brazilië te versterken en zei:'We zijn het misschien niet altijd politiek eens, maar we moeten er duidelijk over zijn dat boycots niet bijdragen aan het bevorderen het begrip'.

De Braziliaanse minister van Buitenlandse Zaken zei dat met name de culturele banden tussen beide landen moeten worden versterkt. 'Mijn bezoek is bedoeld om onze vriendschap en samenwerking op een aantal punten te versterken. We zouden veel meer kunnen doen,' zei hij, en hij prees de deelname van veel Israëlische bedrijven aan de Braziliaanse economie en hun bijdrage aan de veiligheid in het land. Vervolgens sprak hij over de Joodse gemeenschap in Sao Paulo en zei dat hij zich al lang zeer verbonden voelde met de Joodse gemeenschap en Israël.

Hij zei ook tegen de Israëlische president:'Ik begrijp de veiligheidssituatie van Israël - zelfs buiten de geopolitieke problemen en het fundamentalisme. We zien dit toenemen en dat is ook voor ons een uitdaging'.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.