Als de shabbat de politiek beheerst

Tuesday, February 20, 2018 |  Aviel Schneider
Wat een politiek gekrakeel over Gods rustdag! De schriftgeleerden en farizeeën maakten indertijd ook al ruzie met Jezus over de shabbat. Het ging daarbij niet over de vraag of de shabbat wel werd gehouden, maar eerder over de manier waarop. Tot op vandaag gaat het geruzie door, nu tussen de orthodoxie en de regering.

Deze supermarkt in Tel Aviv is op shabbat gewoon open. (Foto: Flash90)

Jezus genas op shabbat. We kennen het verhaal van de gekromde vrouw (Lucas 13), of het verhaal van de man met de verschrompelde hand (Marcus 3). De geestelijke leiders van die tijd waren daar boos over, omdat het shabbatsgebod volgens hen voor alles gold, dus ook voor genezing. De farizeeën vonden dat Jezus het shabbatsgebod overtrad omdat het bij deze genezingen geen kwestie van leven of dood was. Maar Jezus zei: ‘Huichelaars! Maakt niet ieder van jullie op shabbat zijn os of ezel los van de voederbak om hem te laten drinken? Mocht deze vrouw (...) op shabbat niet uit deze boeien worden losgemaakt?’ Jezus was teleurgesteld dat de farizeeën de ware bedoeling van de shabbat niet begrepen.
Een andere keer (Marcus 2) waren de discipelen met Jezus onderweg op de shabbat. Ze plukten aren en aten die op. De Schriftgeleerden wonden zich daarover op. Jezus wees hen op de Tora en herinnerde hen aan de vluchtende David die van de priester Achimelich mocht eten van de heilige toonbroden omdat hij honger had.

Nog steeds is de manier waarop je je moet houden aan de shabbat een strijdpunt dat telkens weer de kop opsteekt. Vooral de laatste weken laaide het gekrakeel over de shabbat weer op. De orthodoxe regeringspartijen willen dat alle winkels op shabbat gesloten zijn. De omstreden supermarktwet zorgde daarvoor. Deze wet geeft de minister van Binnenlandse Zaken, de orthodoxe Arie Deri, de bevoegdheid om de openingstijden op de shabbat van lokale supermarkten in de steden, op te heffen. (Vijftien jaar geleden zat deze minister een straf uit van een aantal jaren wegens bedrog en corruptie, en op dit moment loopt er weer een strafzaak tegen hem.)

Nu hebben veel burgemeesters aangekondigd dat ze de winkeliers weer zullen toestaan op de shabbat hun winkel te openen. Maar de supermarktwet regelt dat alleen de minister van Binnenlandse Zaken daarover gaat

Dit artikel verscheen in zijn geheel in het februarinummer van het Israel Today Magazine. Klik hier voor een abonnement.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.