Sancties tegen Hamas in nieuwe Amerikaanse wet

Friday, February 16, 2018 |  Redactie Israel Today
Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft woensdag een preventieve wet aangenomen tegen Hamas en het gebruik van menselijke schilden. De wet veroordeelt Hamas omdat het burgers, waaronder kinderen, als menselijk schild misbruikt, en maakt het mogelijk sancties op te leggen aan degenen die gebruik maken van menselijke schilden.

De wet benadrukt ook dat het gebruik van burgers als menselijk schild in strijd is met de mensenrechten en het internationaal recht. Er werd benadrukt dat het Israëlische leger zich zou inspannen om menselijke slachtoffers te vermijden. Hamas zou zijn burgers routinematig beletten om Israëlische waarschuwingen op te volgen en hen vaak dwingen om als menselijk schild op de daken van hun huizen te gaan staan.

Volgens berichten in de media omvatten de sancties tegen personen die gebruik maken van menselijke schilden onder meer weigering van toegang tot de VS, in beslag nemen van eigendommen, en het verbieden van alle transacties binnen de VS. Deze sancties zouden van toepassing zijn op alle personen die verantwoordelijk worden geacht voor, opdracht geven tot of controle uitoefenen op het gebruik van menselijke schilden.

'Hamas gebruikt sinds lange tijd woonwijken om er bescherming te zoeken en valt Israël aan vanuit deze gebieden', aldus afgevaardigde Joe Wilson, een van de initiatiefnemers van de nieuwe wet.

De wereld de dreiging van Hamas-terroristen onder ogen zien. Zij plegen nog steeds wreedheden tegen burgers en gebruiken deze als menselijke schilden. Ik ben het Huis van Afgevaardigden dankbaar dat zij ons vandaag hebben gesteund tegen deze moorddadige terroristische groepering en ik hoop dat deze wet snel zal worden aangenomen in de Senaat.'
Het wetsvoorstel wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de Senaat.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Laatste uitgave

Ontvang uw - gratis - dagelijkse nieuws update

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.