Bijbellezingen 10 februari: Voorschriften voor het leven

Friday, February 09, 2018 |  Redactie Israeltoday.nl
De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Mishpatiem zijn:
✡ Torahlezing: Exodus 21:1 – 24:18,
✡ Haftaralezing: Jeremia 34:8-22 en 33:25-26,
✡ Brit Chadasha, Nieuwe Testament: Mattheüs 5:28-42

We lezen enkele Bijbelgedeelten met voorschriften voor het goed functioneren van het dagelijks leven. Hoe ga je om met het leven en de bezittingen van andere mensen? Hoe ga je om met weduwen en wezen, met vreemdelingen, met slaven? Hoe wil God geëerd en gediend worden?

U mag een vreemdeling niet uitbuiten en hem niet onderdrukken, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. U mag geen enkele weduwe of wees onderdrukken. Als u hen maar enigszins onderdrukt en zij maar enigszins tot Mij om hulp roepen, zal Ik hun roep zeker verhoren. Mijn toorn zal ontbranden en Ik zal u met het zwaard doden en uw vrouwen zullen weduwen en uw kinderen wezen worden.
Als u iemand van Mijn volk, een van de armen onder u, geld leent, dan mag u zich niet als een schuldeiser tegenover hem gedragen. U mag hem geen rente opleggen. Als u het kleed van uw naaste in onderpand neemt, moet u dat aan hem teruggeven voordat de zon ondergaat. Dat is immers zijn enige bedekking. Het is de kleding over zijn huid. Waarin zou hij anders moeten slapen? Wanneer hij tot Mij om hulp roept, zal het gebeuren dat Ik het zal horen, want Ik ben genadig!
U mag de rechters niet vervloeken, en de leiders van uw volk mag u niet verwensen.
Exodus 22:21-28 HSV.

In Jeremia 34 gaat het over de belofte van het volk, slaven vrij te laten, een belofte die zij hebben verbroken. Toen kwam het woord van de HEERE tot Jeremia van de HEERE: Zo zegt de HEERE, de God van Israël: Ík heb een verbond gesloten met uw vaderen, op de dag dat Ik hen uit het land Egypte leidde, uit het slavenhuis, en zei: Na verloop van zeven jaar moet ieder zijn Hebreeuwse broeder die zich aan u verkocht heeft, laten gaan. Als hij u zes jaar gediend heeft, moet u hem vrij van u laten weggaan. Maar uw vaderen hebben niet naar Mij geluisterd en hebben hun oor niet geneigd. Ú hebt zich heden wel bekeerd en gedaan wat recht is in Mijn ogen door ieder voor zijn naaste vrijlating af te kondigen, en u hebt wel een verbond gesloten voor Mijn aangezicht in het huis waarover Mijn Naam is uitgeroepen, maar u bent er weer op teruggekomen en hebt Mijn Naam ontheiligd. Ieder heeft zijn slaaf en ieder zijn slavin laten terugkomen, die u overeenkomstig hun verlangen vrij had laten weggaan, en u hebt hen weer onderworpen om voor u tot slaven en tot slavinnen te zijn..
Jesaja 9:5-6 HSV.

Uit Mattheüs 5 een gedeelte van de Zaligsprekingen, een uitgebreide weergave van Jezus onderwijs. Een gedeelte hieruit: U hebt gehoord dat er gezegd is: Oog voor oog en tand voor tand. Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze; maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe; en als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleding nemen, geef hem dan ook het bovenkleed; en wie u zal dwingen één mijl te gaan, ga er twee met hem. Geef aan hem die iets van u vraagt, en keer u niet af van hem die van u lenen wil..
Mattheüs 5 :38-42 HSV.

Laatste uitgave

Ontvang uw - gratis - dagelijkse nieuws update

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.