Postzegels: Gehandicapten integreren in de samenleving

Thursday, February 01, 2018 |  Redactie Israel Today
Vijftien procent van de Israëlische bevolking, ongeveer 1,1 miljoen volwassenen en kinderen, hebben een handicap. Gehandicapten vormen een essentieel en integraal onderdeel van de samenleving. Het is een maatschappelijke plicht om de werkelijke en volledige integratie van gehandicapten in de samenleving te bevorderen, aldus de Israëlische Filatelistische Dienst.

Integratie is een perfecte uitdrukking van wederzijdse verantwoordelijkheid, zionisme en liefde voor Israël. Integratie heeft veel aspecten, maar het allerbelangrijkste is werk. Dit was de basis van de historische wet die op 1 januari 2017 werd uitgevaardigd en die een gelijke kans eist, om ten minste 5% van de werknemers met een handicap te integreren in elk overheidsorgaan van meer dan 100 werknemers.
Deze wet wil de integratie van personen met een handicap op de werkplek bevorderen en hun deelname aan het besluitvormingsproces rond gehandicapten, omdat zij een integrerend deel zullen uitmaken van de organen die deze beslissingen nemen.

De Staatscomptroler stelde vast dat de Israëlische economie jaarlijks vijf miljard shekel verliest door ondervertegenwoordiging van gehandicapten in de beroepsbevolking. Integratie hoeft niet voort te vloeien uit medeleven, welwillendheid of medelijden, maar veeleer uit de erkenning van de belangrijke bijdrage die mensen met een handicap leveren aan de Staat Israël, aan de Israëlische samenleving en vooral aan de groei van de Israëlische economie. Technologie stelt hen in staat om elke handicap te overwinnen, dus gehandicapte werknemers kunnen elke functie vervullen, inclusief het management.

Op 19 december 2017 verscheen deze postzegel, die aantoont dat Israël het belang erkent van de integratie van mensen met een handicap in de samenleving en het stimuleren van hun grotere betrokkenheid bij het leven in het land; niet alleen als mensen die ontvangen, maar ook en vooral als degenen die hun talenten willen geven, bijdragen en delen met de samenleving en het land.

(Publicatie i.s.m. Vereniging Nederland-Israël Philatelie).

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.