Commentaar: Vertrouwen op het zwaard, of de Heere?

maandag 15 januari 2018 |  Charles Gardner
Met alle bedreigingen waarmee Israël nu wordt geconfronteerd, is het volkomen begrijpelijk dat het land zijn zwaarden scherpt, terwijl het zich voorbereidt op het ergste wat de vijand hen kan aandoen. Een sterke verdedigingsmacht is zeker noodzakelijk.

Afbeelding: Tel Aviv – een groots eerbetoon aan Israëlische hightech innovatie, maar krijgt God de eer?

Maar een nog ernstiger gevaar is dat ze zouden vertrouwen op de kracht van hun wapens, of zelfs op hun eigen wilskracht en karakter, naast hun groeiende ervaring in militaire innovaties. Het is gevaarlijk omdat het laat zien dat ze vertrouwen op, zoals de Bijbel het noemt, 'paarden en strijdwagens”. Dit in plaats van dat zij vertrouwen op de Heere Die hen, als Zijn uitverkoren volk, riep om tot een licht te zijn voor de heidenen. Want alleen wanneer wij met ons hele hart op de Heere vertrouwen, en niet op ons eigen verstand, dan zal God ons leiden om de weg te gaan waarvoor Hij ons heeft bestemd. (zie Spreuken 3:5)

Als iemand die van Israël houdt, ben ik niet blind voor het feit dat veel van zijn burgers een zondige levensstijl leiden. Dit is geen reden om steun aan de belaagde natie in te trekken, maar ze moeten zich wel bekeren van hun eigenwijsheid en goddeloosheid.
Zoals ze al zo vaak in hun lange geschiedenis hebben gedaan, hebben ze de leefwijzen van de wereld om hen heen aangenomen. En dus zijn we hier, net als elders, getuige van 'politieke correctheid' die we het meest uitgesproken zien in het verzet tegen seksuele moraliteit.
Maar zij zijn de mensen van het Boek, die de wereld de Bijbel, de Tien Geboden en Jezus zelf gaven. God zegt: wacht niet totdat je door vijanden wordt overspoeld, voordat je terugkeert tot de Heere, Die je met een machtige Hand uit de slavernij in Egypte riep. Hij dringt er bij je op aan Hem nu te vertrouwen!

Duizenden Joden kamen bijeen om te bidden voor regen bij de Klaagmuur te Jeruzalem, op 28 december 2017. Dit deden zij in antwoord op de oproep van minister van de Landbouw, Uri Ariel. God heeft duidelijk geantwoord met overvloedige regenbuien die zoveel kracht hadden, dat zij op sommige plaatsen overstromingen veroorzaakten.
Ik hoop van ganser harte dat we in Israël het begin zien van een terugkeer naar God. Het feit dat een minister een oproep tot gebed heeft gedaan, is verbazingwekkend en enorm bemoedigend.

Mijn vrouw en ik hebben de gewoonte elke ochtend te lezen. We gebruiken hiervoor de Every Day With Jesus- notities van wijlen Selwyn Hughes. Elke twee maanden gaat het over één thema, onderbouwd door een verscheidenheid aan Bijbelteksten. Ik kan me niet herinneren waarom, maar op een ochtend, voordat we begonnen te lezen, bespraken mijn vrouw en ik Israëls zonden en of Gods oordeel hierover onvermijdelijk was. Daarna openden we het boekje en lazen we de tekst voor die dag (Hosea 14:2-4): ‘Bekeer u, Israël, tot de HEERE uw God, want u bent gestruikeld door uw ongerechtigheid.’ En het gaat verder: ‘Assyrië zal ons niet verlossen, op paarden zullen wij niet rijden…’ In plaats van Assyrië, zouden we misschien Amerika moeten lezen.
De Heere was duidelijk aanwezig in onze discussie en had een antwoord gereed! Bedenk dat de profeet zijn boek hier afsloot, waarin Israël wordt afgebeeld als een overspelige vrouw die herhaaldelijk andere mannen naloopt, en brak met het eerste gebod; dat wij geen andere goden in ons leven mogen hebben.

Zelfredzaamheid is dus de ergste zonde: we zetten onszelf in Gods plaats en zeggen dat we zonder Hem kunnen leven, dat Hij overbodig is. Dit is grove afgoderij en daar moeten we ons van bekeren.
Merk echter op dat, ondanks Israëls meervoudige overspel, God Israël niet heeft verlaten; Hij is niet gescheiden van degene die Hij liefheeft. Hij houdt van haar met een eeuwigdurende liefde (Jeremia 31:3). Hij is een verbondsrelatie aangegaan die niet verbroken kan worden. Maar we mogen Zijn grote trouw niet misbruiken.

De recente archeologische vondst in de buurt van Tel Aviv, waarbij men suggereerde dat er een half miljoen jaar geleden menselijke activiteit in het gebied was, heeft mij niet bepaald enthousiast gemaakt. Veel meer opwekkend was de vondst in Gath (augustus 2015), een stad die ooit bezet was door Filistijnen die vochten tegen de Israëliërs, hun gezworen vijanden en de thuisbasis van de beruchte Goliath!
De enorme poorten die archeologen ontdekten, werden onverwoestbaar geacht. Maar in een buitengewone strijd in de vallei van Elah heeft een jongeman die op de Heere vertrouwde, Gaths reuzenleider met één steen neergehaald. Hieruit blijkt inderdaad dat Gods zwakheid sterker is dan de kracht van de mens (1 Korinthe 1:25).
Goliath trotseerde Israëls legers, maar David antwoordde: ‘Want wie is deze onbesneden Filistijn wel, dat hij de gelederen van de levende God durft te honen?’ (1 Samuel 17:26) En hij vernederde de reus: ‘U komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies, maar ik kom naar u toe in de Naam van de HEERE van de legermachten, de God van de gelederen van Israël, Die u gehoond hebt.’ (1 Samuel 17:45)

Net als andere naties moet Israël God vergeving vragen voor het zwichten voor de wegen van de wereld en voor hun onmiskenbare ongehoorzaamheid aan Zijn geboden. We moeten van onafhankelijkheid – de grootste zonde van deze tijd – overstappen naar vertrouwen op God.
Is het niet tijd dat we de Israëlische leiders horen zeggen, met grote duidelijkheid en in weerwil van politieke correctheid, dat we niet vertrouwen op zwaard of speer, noch op onze bondgenoten, maar dat wij vertrouwen op de Naam van de Almachtige Heere?

Charls Gardner is auteur van de boeken Israel the Chosen en Peace in Jerusalem.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Laatste uitgave

Ontvang uw - gratis - dagelijkse nieuws update

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.