Handtekeningenactie voor antisemitisme-wetgeving

maandag 8 januari 2018 |  Redactie Israeltoday.nl, Erik Veldhuizen
Een uniforme definitie van het begrip 'antisemitisme' is een belangrijke stap vooruit in het bestrijden van antisemitisme in de vorm van het ontkennen van zelfbeschikkingsrecht van de Joodse gemeenschap. De IHRA heeft een definitie opgesteld, en een handtekeningenactie gaat de Tweede Kamer en de regering er toe oproepen deze over te nemen.

Nederland heeft samen met 30 andere landen, die deelnemen aan de International Holocaust Remembrance Alliance, deze werkdefinitie opgesteld: 'Antisemitisme is een bepaald beeld van Joden, dat zich kan uiten als haat tegen Joden. Retorische en fysieke uitingen van antisemitisme worden gericht tegen Joden of niet-Joden en/of hun bezittingen, tegen instellingen van de Joodse Gemeenschap, en religieuze voorzieningen.'

Het Europees Parlement heeft deze definitie op 31 mei 2017 aangenomen met het verzoek aan de Europese lidstaten, deze om te zetten in wetgeving. De reden hiervoor is dat één definitie van antisemitisme bijdraagt aan uniforme dataverzameling. Antisemitisme kan zo beter worden herkend en geregistreerd, en er kunnen vergelijkingen tussen landen worden gemaakt.
Deze definitie is vooral belangrijk voor landen die pas sinds kort antisemitisme monitoren, en is meestal juist daar erg nodig. Bovendien is deze definitie een belangrijke stap in de bestrijding van online antisemitisme. Op dit moment maken antisemitische websites nog gebruik van het verschil in regelgeving in verschillende landen. Een uniforme definitie steekt hier een stokje voor, omdat er overeenstemming is over wat antisemitisme is.

Deze definitie is een belangrijke stap vooruit in het bestrijden van antisemitisme in de vorm van het ontkennen van zelfbeschikkingsrecht van de Joodse gemeenschap, en bij het toepassen van een dubbele standaard, waarbij dan voor de Joodse gemeenschap andere maatstaven gelden dan voor de respectieve niet-Joodse gemeenschap.

Er is een stijgende lijn van antisemitisme in Nederland, De komst van migranten uit Arabische landen waar antisemitisme normaal en algemeen geaccepteerd is, leidt tot meer antisemitisch geweld in Nederland. Breed begrip voor anti-Israel retoriek van Arabische terreurorganisaties van veel politieke groeperingen wekt de indruk dat antisemitisme acceptabel is. Hierdoor zal antisemitisme de komende jaren een groter probleem worden. Antisemitisme is een globaal probleem, en moet dus ook globaal aangepakt worden. Een internationale definitie maakt bestrijding eenvoudiger en duidelijker.

Daarom vragen we u, deel te nemen aan een handtekeningenactie , die oproept de bovengenoemde definitie van antisemitisme over te nemen en vast te leggen in de Nederlandse wetgeving. De handtekeningen zullen worden aangeboden aan de regering, de Tweede Kamer en vertegenwoordigers van politieke partijen.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.