Gezamenlijke Israëlisch-Russische postzegel

Tuesday, December 19, 2017 |  Redactie Israeltoday.nl
De Israëlische en de Russische posterijen hebben op 14 november een gezamenlijke postzegel uitgegeven, waarop het Corney klooster in het dorp Ein Karem, nabij Jeruzalem, staat afgebeeld.

De christelijke traditie noemt het dorp Ein Karem, gelegen ten westen van Jeruzalem, de 'Stad van Judea'. De maagd Maria bezocht Ein Karem toen zij haar ongeboren kindje Jezus droeg, en volgens het Nieuwe Testament ontmoette zij daar haar nicht Elizabeth, die ook zwanger was van haar zoon Johannes de Doper. Op de heuvel boven het dorp ligt een grote, prachtige kerk met gouden koepels, die deel uitmaakt van het Russische kloostercomplex, dat ter ere van dat bezoek werd gebouwd.

De bouw van het klooster en de kerk begon in de 19e eeuw, geïnitieerd door het hoofd van de Russische religieuze missie naar het Heilig Land. Deze gebouwen weerspiegelen de diepe Russische religieuze betrokkenheid bij Eretz Israël tegen het einde van de Osmaanse periode, toen tienduizenden toegewijde Russen elk jaar de pelgrimstocht naar het Heilige Land maakten.

In 1871 kocht Archimandriet Antonin Kapoustin, hoofd van de Russische religieuze missie, een groot stuk grond in Ein Karem met geld van vrome zakenlieden en edellieden. Hij plande en bouwde een bescheiden kerk in het centrum van het complex en nodigde rijke vrouwen, die hun leven in het Heilig Land wilden leiden, uit om daar huizen te bouwen. Deze huizen werden vervolgens geërfd door de gemeenschap, waardoor in de loop van de tijd enkele tientallen gebouwen werden opgenomen in het Russische Gorny ('bergachtig') klooster.

In 1910 besloot Leonid Sinzov, een van de latere hoofden van de Russische religieuze missie na Kapoustin, een nieuwe grotere en grootsere kerk te bouwen op de helling, die hij 'De Kerk van de Heilige Drie-eenheid' wilde noemen. Om de kerk te bouwen leende Sinzov grote sommen geld van verschillende partijen. Hij verwachtte ook bijdragen te ontvangen om de bouw te voltooien.

Maar deze plannen kwamen abrupt tot stilstand toen in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Het contact met Rusland werd verbroken en de Russische vertegenwoordigers, die tot vijandelijke onderdanen werden verklaard, werden gedeporteerd naar Egypte en de bouw van de kerk werd stopgezet. Na de oorlog was het onmogelijk om de bouw voort te zetten vanwege de aanzienlijke schuldenlast en de verbreking van banden met de anti-religieuze Sovjet-Unie. De dakloze kerk stond decennialang verlaten, tot het begin van de 21e eeuw, toen de bouw weer werd hervat. De kerk werd voltooid in 2007 en kreeg de naam 'Kathedraal van alle Russische heiligen'.

Deze typisch Russisch ogende kerk wordt de afgelopen jaren door steeds meer toeristen en pelgrims bezocht en vertegenwoordigt de diepe religieuze band van Rusland met Jeruzalem.

(Publicatie i.s.m. Vereniging Nederland-Israël Philatelie. Tekst: Israëlische Filatelistische Federatie).

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.