Vervult Trump's kerstgeschenk aan Israël een profetie?

Thursday, December 07, 2017 |  Ryan Jones
'Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen.' (Zacharia 12:3 HSV).

Jeruzalem is altijd al een brandpunt van spanningen en conflicten geweest, vanaf Bijbelse tijden tot in het heden. En als men de profeet wil geloven, zal de situatie alleen maar meer gespannen worden, totdat degenen die zich verzetten tegen de plannen van God, op de muren van Jeruzalem worden gebroken.

De Amerikaanse president Donald Trump speelde in deze geschiedenis slechts zijn rol toen hij zei: 'Ik heb besloten dat het tijd is om Jeruzalem officieel te erkennen als de hoofdstad van Israël'.

Velen in Israël stemmen in met de bewering van Trump, dat erkenning van Jeruzalem als de hoofdstad van Israël in werkelijkheid de vrede zal bevorderen.
'We kunnen onze problemen niet oplossen door dezelfde mislukte veronderstellingen te maken en dezelfde mislukte strategieën uit het verleden te herhalen. Oude uitdagingen vragen om nieuwe benaderingen', verklaarde de president. 'Het zou dwaas zijn om aan te nemen dat het herhalen van exact dezelfde formule nu een ander of beter resultaat zou opleveren.'

Israël probeert al decennialang vrede te sluiten op basis van de formule om tegemoet te komen aan de Arabische eisen van land in ruil voor een vermindering van het terroristische geweld.
Het heeft niet gewerkt.

Een van de redenen waarom het niet heeft gewerkt is dat velen in de Arabische wereld zich nog vastklampen aan de fantasie, dat Israël een illegaal en tijdelijk fenomeen is. En die fantasie is aangewakkerd door het feit dat te weinig mensen in de internationale gemeenschap de historische en religieuze aanspraken van Israël op dit land en deze stad hebben erkend.

Dat de Verenigde Staten de claim van Israël op Jeruzalem officieel steunen, zou dat de vijandige Arabische elementen kunnen kalmeren, maar het kan de situatie ook nog verder verhitten.

Alleen de tijd zal uitwijzen of de historische verklaring van Trump de voorspelling van Zacharia bevordert, of slechts een voorbijgaand fenomeen is, zoals velen in Israël zelf nog steeds hopen.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.