Trump's Jeruzalem Verklaring: alles behalve evident

Thursday, December 07, 2017 |  Tsvi Sadan
Gisteravond hebben de Verenigde Staten van Amerika onder het presidentschap van Donald Trump Jeruzalem eindelijk erkend als de hoofdstad van Israël. Hoewel sommigen misschien hun schouders ophalen en zeggen dat hij alleen maar het voor de hand liggende heeft gezegd (zoiets zei Trump zelf), bewijst het feit dat de VS 70 jaar lang hebben geweigerd Jeruzalem te erkennen als de hoofdstad van Israël, dat het dappere besluit van Trump allesbehalve evident was.

Dat de meeste naties weigeren Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen, getuigt ervan dat de Joodse soevereiniteit over het Heilig Land voor de meeste naties nog steeds een bittere pil is om te slikken.

Hoewel verstopt achter het rookgordijn van 'bezetting' is het een feit dat Jeruzalem sinds 1948 dient als de facto hoofdstad van Israël. Dat de Tsjechische Republiek zo snel in de voetsporen van Trump is getreden, toont aan dat ze deze realiteit al lang wilden erkennen. Tsjechië erkende alleen de soevereiniteit van Israël over West-Jeruzalem, maar Europese grootmachten zoals Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland blijven Israël zelfs dat weigeren. Veel naties blijven resoluut in hun weigering om de volledige Joodse soevereiniteit te erkennen, zelfs binnen de wapenstilstandslijnen van 1949.

In dit licht kan de vijandigheid van de naties tegenover de Joodse soevereiniteit in het Heilig Land, die blijkt uit hun weigering om een hoofdstad voor Israël te erkennen, laat staan Jeruzalem, niet rationeel worden verklaard. Het is geen verrassing dat Trump zelf de reden onthulde: de religieuze status van de stad voor het Jodendom, het christendom en de islam is het, dat haar onderscheidt van elke andere hoofdstad. Dat is de reden waarom de Heilige Stoel het besluit van Tromp bekritiseert, waarom de moslimlanden er kwaad over zijn en waarom Europa het bekritiseert.

Maar de irrationele gevoelens over Jeruzalem zijn goed vermomd. In plaats van religie spreekt het Westen in naam van vrede. Al te lang heeft het zichzelf voor de gek gehouden dat op de een of andere manier het beruchte verdelingsplan van 1947, dat Jeruzalem tot een afgescheiden entiteit bestemde, een internationale stad, nog steeds een goed idee is. Dit ondanks het feit dat de geschiedenis onomstotelijk heeft aangetoond dat een dergelijk idee alleen maar oorlog voortbrengt. En Trump was wijs genoeg om ook op dit punt in te gaan.

'Na meer dan twee decennia van ontheffingen [van het verplaatsen van de ambassade] zijn we niet dichter bij een duurzaam vredesakkoord tussen Israël en de Palestijnen gekomen,' zei hij. 'Het zou dwaas zijn om aan te nemen dat het herhalen van exact dezelfde formule nu een ander of beter resultaat zou opleveren.'
'Dwazen herhalen hun dwaasheid,' aldus Spreuken 26:11, en dit is precies wat de president gisteren de wereld wilde vertellen.

Met alle lof die Trump verdient voor zijn historische beslissing, mogen we niet negeren dat hij van het gehele Tempelberg-complex alleen de Westelijke Muur [Kotel, Klaagmuur] aan de Joden laat. Dit is triest, want als Jeruzalem het hart van Israël is, zoals Trump nu heeft erkend, dan is de Tempel het hart van Jeruzalem. Van alle wereldleiders moet hij weten, dat als Israël het lichaam is, en Jeruzalem zijn hart is, het blokkeren van de kransslagaders de patiënt ernstig ziek zal maken. Nog erger, als we het hart naar een ander lichaam transplanteren, een Palestijnse Staat, zoals Europa eist, is dat het ondertekenen van Israëls overlijdensakte.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.