Shabbatslezingen 2 december: Wayishlach, En hij zond

Friday, December 01, 2017 |  Redactie Israeltoday.nl
De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Wayishlach, (En hij zond) zijn:
✡ Torahlezing: Genesis 32:4 – 36;43,
✡ Profetenlezing: Obadja 1:1-21,
✡ Brit Chadasha, Nieuwe Testament: Hebreeën 11:11-20.

Een gedeelte uit de profetenlezing:
Het visioen van Obadja.
Zo zegt de Heere HEERE over Edom: Een bericht hebben wij gehoord van de HEERE, en een gezant is uitgezonden onder de heidenvolken: Sta op! Laten wij tegen Edom opstaan ten strijde! Zie, Ik heb u klein gemaakt onder de heidenvolken; diep veracht wordt u. De overmoed van uw hart heeft u bedrogen, hij die woont in de rotskloven, in zijn hoge verblijfplaats, hij die zegt in zijn hart: Wie zal mij neerhalen naar de aarde? Al verhief u zich als een arend, en al bouwde u uw nest tussen de sterren, ook vandaar zou Ik u neerhalen, spreekt de HEERE. Als er dieven bij u komen, of nachtelijke verwoesters – hoe zult u uitgeroeid worden! – stelen zij niet tot zij genoeg hebben? Als er druivenplukkers bij u komen, zullen zij niet een nalezing overlaten?
Hoe is Esau doorzocht, wat hij verborgen heeft, opgespoord! Tot aan de grens hebben zij u gestuurd, al uw bondgenoten. Zij met wie u in vrede leefde, hebben u bedrogen, u overwonnen. Zij die uw brood eten, leggen een valstrik voor u. Er is geen inzicht in hem. Zal het niet op die dag zijn, spreekt de HEERE, dat Ik zal ombrengen de wijzen uit Edom en het inzicht uit het bergland van Esau?

Obadja 1:1-8 (HSV).

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.