Karaieten, hedendaagse Bijbelse Joden

zondag 26 november 2017 |  David Lazarus
De Karaieten vormen een aparte stroming binnen het Jodendom, waarvan de leden zich ‘Lezers van de Bijbel’ (Karaiet) noemen. Hoewel in de middeleeuwen veertig procent van de Joden Karaiet was, is deze stroming nu veel minder bekend. Het zijn Bijbelse Joden die strikt de wet van Mozes naleven. De mondeling overgeleverde geschriften van het rabbijnse Jodendom beschouwen zij niet als Gods Woord.

De Karaïtische synagoge in Ramla (Foto: Blog Times)

Karaïtische Joden staan in Israël bekend onder de naam Bnei Mikra: zonen van de Schriften. Ze komen nog steeds dagelijks in Jeruzalem samen in de oudste nog in gebruik zijnde synagoge ter wereld. De synagoge wordt het ‘Huis van Gebed van de Zonen van de Schriften’ genoemd en is sinds de bouw in de 6e eeuw bijna continue in gebruik geweest bij de Karaieten.

Karaieten vieren in de herfst niet het Joodse nieuwjaarsfeest Rosh HaShana, maar wel het Bijbelse feest van de bazuinen, het Jom Teroeah (Leviticus 23:24). Karaïtische Joden houden zich aan de Joodse spijswetten, maar eten wel vlees- en melkproducten tegelijkertijd. Het vlees mag alleen niet van een dier komen waarvan de moeder de melk heeft gegeven (Exodus 23:19). Bijna alle Joodse feestdagen worden gevierd. Alleen Chanoeka wordt niet in de Bijbel genoemd en daarom ook niet gevierd.

Voor de dagelijkse gebeden wordt de Karaïtische sidoer (gebedenboek) gebruikt. In dit boek staan gebeden die zijn samengesteld uit Bijbelteksten. Karaieten verwachten de komst van de Messias. Ze trekken hun schoenen uit voordat ze een synagoge binnengaan (Exodus 3:5). Ze werpen zich neer om te bidden, zoals dat ook van Daniël en anderen wordt beschreven in de Bijbel. Deze Bijbelse Joden bidden wanneer er minstens twee gelovigen bij elkaar zijn. Daarmee verwerpen ze de rabbijnse voorwaarde dat er minstens tien mannen aanwezig moeten zijn voor een gezamenlijk gebed (de minjan). Karaieten doen zichzelf geen tefillin om. Het gebod ‘je zult zijn Woord om je arm en je hoofd binden’ interpreteren ze net als de Messiaanse Joden als een gebod om volgens Gods Woord te denken en te handelen.

Dit artikel verscheen in zijn geheel in het novembernummer van het Israel Today Magazine. Klik hier voor een abonnement.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.