Shabbatslezingen 18 november: Toledot, Geslachten

vrijdag 17 november 2017 |  Redactie Israel Today
De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat 'Toledot' (Geslachten) zijn:
✡ Torahlezing: Genesis 25:19 – 28:9,
✡ Profetenlezing: 1 Samuel 20:18-42 en/of Maleachi 1:1 – 2:7,
✡ Brit Chadasha, Nieuwe Testament: Romeinen 9:1-13.

Een gedeelte uit de profetenlezing:
Daarna zei Jonathan tegen hem: Morgen is het nieuwemaan; dan zul je gemist worden, want je zetel zal leeg zijn. En als je drie dagen weggebleven zult zijn, kom dan meteen. Ga naar de plaats waar je je verborgen had op de dag dat je dit gedaan hebt, en blijf bij de steen Ezel. Dan zal ik daar drie pijlen langs schieten, alsof ik op een doel schoot. En zie, ik zal de jongen sturen en zeggen: Ga de pijlen zoeken. Wanneer ik nadrukkelijk tegen de jongen zeg: Zie, de pijlen zijn dichter bij je, raap ze op, dan kun je komen, want het is vrede voor je, en er is niets aan de hand, zo waar de HEERE leeft. Maar als ik dit tegen de jongen zeg: Zie, de pijlen zijn verder van je weg, ga dan weg, want de HEERE zendt je weg. En wat betreft de zaak waarover ik en jij gesproken hebben, zie, de HEERE is tussen mij en jou tot in eeuwigheid!
David verborg zich in het veld. Toen het nieuwemaan was, zat de koning aan de maaltijd om te eten. De koning was op zijn zitplaats gaan zitten, zoals de andere keren, op de plaats bij de wand. Jonathan stond op, Abner zat naast Saul, maar de plaats van David bleef leeg. Saul zei er die dag niets van, want hij dacht: Er is hem iets overkomen, zodat hij niet rein is, ja, hij zal wel onrein zijn. Maar de volgende dag, de tweede van de nieuwemaan, gebeurde het dat de plaats van David weer leeg bleef. Toen zei Saul tegen zijn zoon Jonathan: Waarom is de zoon van Isaï gisteren en vandaag niet naar de maaltijd gekomen? Jonathan antwoordde Saul: David vroeg mij dringend naar Bethlehem te mogen gaan. Hij zei: Laat mij toch gaan, want ons geslacht heeft een offer in de stad, en mijn broer heeft mij zelf ontboden. Als ik nu genade in je ogen gevonden heb, laat mij dan toch gaan, zodat ik mijn broers zie. Daarom is hij niet aan de tafel van de koning gekomen.

1 Samuel 20:18-29 (HSV).

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.