Groeten uit Israël: Studenten begeleiden kinderen

Sunday, October 22, 2017 |  Dov Eilon

Goede morgen, beste lezers,

En weer is er een nieuwe week begonnen. Voordat ik op weg ging naar Jeruzalem, heb ik eerst nog mijn dochter naar het station gereden. Ze vindt het nu merkbaar gemakkelijker om aan een nieuwe week van haar basisopleiding in het leger te beginnen. De eerste 'schok' is voorbij, ze heeft nieuwe vriendinnen leren kennen, en ook de lessen vindt ze vaak zelfs interessant, zoals ze vertelde. Zo viel het afscheid nemen vanochtend relatief makkelijk, want ditmaal zal onze dochter het komende weekeinde alweer thuis zijn. Niettemin wordt geadviseerd om genoeg spullen voor twee weken mee te brengen, voor het geval dat er iets 'mis gaat'; een van de meest geliefde strafmaatregelen is een soldaat voor het weekeinde in de kazerne te houden. Maar laten we optimistisch blijven. We verheugen ons al op komende vrijdag.

Het weer is nog steeds heel lekker, de zon schijnt, zonder dat het te warm is. ’s Avonds en ’s ochtends is het aangenaam koel. Beter kan het niet. En zo zou het ook de komende dagen blijven.

En hier is het weer voor vandaag in Israël. Helder tot bewolkt, met weer een lichte temperatuurstijging. De volgende maximum­temperaturen worden verwacht: Jeruzalem 23 graden, Tel Aviv 26 graden, Haifa 24 graden, Tiberias aan het Meer van Galilea 38 graden, aan de Dode Zee 30 graden, Eilat aan de Rode Zee 31 graden. Het waterpeil van het Meer van Galilea is dit weekeinde nog een centimeter gedaald en staat nu op 214,17 meter onder de zeespiegel.

Nadat het nieuwe schooljaar reeds op 1 september is begonnen, zijn vandaag ook de studenten aan de beurt, voor wie nu het nieuwe academisch jaar begint. Er zijn in Israël ongeveer 309.000 studenten, die aan in totaal 62 academische instellingen studeren.

De Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem. Deze viert in 2018 haar 100-jarige bestaan.

Aan 17 van de door de staat gefinancierde instellingen voor hoger onderwijs begint het nieuwe academische jaar trouwens met een staking van de docenten. Zij eisen nieuwe arbeidsovereenkomsten en een verbetering van hun arbeidsvoorwaarden. U ziet het, helemaal zonder stakingen gaat het bij ons ook niet. Stakingen aan het begin van een nieuw semester zijn hier bij ons helaas niet nieuw. De onderhandelingen tussen de hogescholen en het Ministerie van Financiën zijn vastgelopen. Nu moet men afwachten en kijken wie als eerste een beetje toegeeft.

De studenten hebben het niet gemakkelijk. Naast hun studie moet een groot deel van de studenten ook werk vinden om rond te komen. Ook al wordt het grootste deel van de studenten door hun ouders ondersteund, dat is niet voldoende om je alleen op de studie te kunnen concentreren. Behalve de hoge inschrijfgelden van rond de 12.000 shekel (3000 euro) per jaar, moet ook woonruimte, levensonderhoud en studiemateriaal betaald worden, wat neerkomt op een paar duizenden shekel per maand. Ikzelf heb als student in een hotel gewerkt, hoewel ik natuurlijk ook door mijn ouders ondersteund werd. Een groot deel van het hotelpersoneel was, net als ik, student. Veel vrije tijd heb je dan niet.

Er zijn wat programma’s die het verkrijgen van een studiebeurs mogelijk maken. Een bijzonder mooi voorbeeld van zo’n programma is Perach, een acroniem die 'Begeleidingsproject' betekent, maar ook 'Bloem'. Bij dit programma, dat sinds 1974 bestaat, ontmoet een student eenmaal in de week een kind dat in behoeftige omstandigheden verkeert. De student geeft het kind bijles, gaat met hem naar de bioscoop, of ze gaan een keer samen de stad in, om het kind de aandacht te geven die het thuis niet krijgt. Dit programma is de moeite waar voor beiden, zowel voor het kind als voor de student. De laatste krijgt voor zijn inspanningen een korting op het collegegeld. Het Perach-programma richt zich op alle maatschappelijke groepen, Joden, Arabieren en Druzen. Heel vaak komen de studenten die aan het project meedoen, zelf uit minderheidsgroepen. In totaal zijn 12 procent van de studenten in Israël bij dit project betrokken en helpen zij duizenden kinderen.

In het kader van Perach wordt niet alleen geleerd. De video vat de activiteiten van de student Tal met de scholier Niv in één schooljaar samen.

Het programma heeft in 2008 de Israëlprijs gewonnen. Soortgelijke programma’s als die van Perach draaien inmiddels in circa 20 landen. Ik wens alle studenten die vandaag het nieuwe academische jaar beginnen, veel succes.

En nu gaan we er bij ons op de redactie weer tegenaan. Het decembernummer van Israel Today moet vandaag gepland worden. Het is nauwelijks te geloven dat we al gauw afscheid moeten nemen van het jaar 2017. Ik wens u een prettige en vreedzame zondag. Het ga u goed.

Shalom vanuit Jeruzalem!
Dov

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.