Netanyahu: Ik weet van de verdrukking van christenen

Tuesday, October 17, 2017 |  Redactie Israel Today
Zondag ontving premier Benjamin Netanyahu vertegenwoordigers van de christelijke media in Jeruzalem. In zijn toespraak ontkrachtte hij de mythe, dat Israël vijandig staat tegenover zijn christelijke bevolking.

Hij deed meer dan buitenlandse christenen uitnodigen om met eigen ogen te zien hoe hun broeders en zusters in de Messias in het Heilige Land leven. Netanyahu keurde openlijk de slechte behandeling af van christenen in bijna alle andere delen van het Midden-Oosten, evenals de onverschilligheid van de wereld voor hun lijden.

Hieronder vindt u de volledige tekst van Netanyahu’s toespraak tot de christelijke media in Jeruzalem.

‘Ik wil u allen welkom heten in Jeruzalem, de eeuwige en enige hoofdstad van het Joodse volk.
Weet u, u komt nu bij ons op het moment dat wij vieren dat vijftig jaar geleden de Heilige Stad werd bevrijd en verenigd: vijftig jaar godsdienstvrijheid voor iedereen. U kunt dat weten, omdat u hier rondloopt, u gaat naar heilige plaatsen, u gaat naar kerken, terwijl anderen moskeeën bezoeken, en u weet dat dit een vrije stad is.
Ik hoop dat u ook samen met ons uitkijkt naar de dag waarop de ambassades van al uw landen naar Jeruzalem verhuizen.

Israël heeft geen betere vrienden – dat meen ik – geen betere vrienden in de wereld dan de christelijke gemeenschappen over de hele wereld. En Israël is het enige land in een uitgestrekte regio waar christenen niet alleen overleven, maar ook voorspoed hebben.

U kent de waarheid over Israëls geschiedenis en de waarheid over onze toewijding aan vrijheid. Vrijheid staat altijd onder druk, maar ik denk dat zij onlangs een grote overwinning heeft behaald. Ik wil president Trump bedanken voor zijn moedige toespraak waarin hij een nieuwe koers uitzette tegen Iran, de vijand van onze vrije beschaving.

Iran is een bedreiging voor de hele wereld, maar vandaag wil ik me concentreren op de Iraanse strijd tegen christenen. Zoals u allen weet, worden christenen in de Islamitische Republiek op brute wijze vervolgd. Voorgangers worden zonder reden gevangen genomen, geen andere reden dan dat zij christelijke leiders zijn. Christenen zijn vastgezet. Hoort u dit? Christenen zijn vastgezet voor het drinken van wijn tijdens gebedsdiensten; christenen zijn op brute wijze gemarteld omdat zij niets anders deden dan hun geloof belijden.
Nu zijn sommige wereldleiders bereid om deze onderdrukking te negeren en Iran tevreden te stellen, maar ik ben niet een van hen.

Ik denk dat de manier waarop een land religieuze minderheden behandelt, een zeer goede aanwijzing is voor de manier waarop het zijn andere burgers en zijn buurlanden zal behandelen. Dus vandaag heb ik een eenvoudig verzoek voor de media in deze zaal: vestig deze week de aandacht op de benarde situatie van de talloze christenen die lijden onder Iran. Laat de moedige christelijke leiders zien die gevangen genomen zijn omdat zij hun geloof uitoefenden. Luister naar de families van de leerkrachten die jarenlang zijn gevangengezet omdat zij zich bekeerden tot het christendom. Breng de leugens van President Rouhani in het licht. Die beloofde in 2013 dat alle godsdiensten, ik citeer, rechtvaardig behandeld zullen worden, en dat terwijl zoveel christenen in Iran onder constante terreur leven.

En ik wil u danken voor wat u doet, omdat u uw bijdrage en uw aandeel levert in het opstaan voor vrijheid van godsdienst. Dank u dat u het gevaar van het terroristische regime in Iran heeft benadrukt. Dank u dat u de waarheid vertelt over Israëls pluriforme democratie. Dank u dat u achter Israël staat. Wij zijn u allen zeer dankbaar. Dank u wel.'

Vraag van een journalist: Het is goed om u te ontmoeten, mijn vriend. De invloed van deze groep christelijke media is veel groter dan ABC, NBC en CBS samen en er wordt in deze groep geen nepnieuws verspreid. De vraag die ik u wil stellen betreft Iran. Wat is de invloed die zij hebben op de terreur, op Hamas, op Hezbollah, en in Syrië, in het licht van de moedige houding van de [Amerkaanse] president?

Netanyahu: ‘Nou, ik denk dat de president zich zorgen maakt over twee kwesties waar wij ons allen zorgen om maken. En toevallig hebben Israël en de belangrijkste Arabische Staten een eensgezinde visie op deze kwesties. En ik heb vandaag in interviews op de Amerikaanse televisie gezegd: Wanneer Israël en de belangrijkste Arabische landen het met elkaar eens zijn, moet u opletten, want dan is er iets belangrijks aan de hand. Wíj zijn hier, we weten wat we zien. Dit is wat wij zien: twee grote gevaren vanuit Iran. Het eerste gevaar is dat van een Iran met kernwapens, wat er vrijwel gegarandeerd komt als deze overeenkomst niet wordt gewijzigd of ontbonden. Want dat is waar het heen leidt. Het leidt niet alleen naar het vermogen van Iran om een atoomwapen, één bom te hebben. Het opent praktisch de mogelijkheid voor Iran om binnen tien jaar honderd bommen te kunnen hebben, een enorm kernarsenaal. En de economie van Iran is dertig keer groter dan die van Noord-Korea. Stelt u het zich voor, ’s werelds grootste terroristische regime, gewapend met een arsenaal aan kernwapens. Zal dat vrede opleveren? Gaat dat vooruitgang opleveren? Want deze mensen zeiden twee of drie jaar geleden, toen ze over de overeenkomst onderhandelden en er voor pleitten, als Iran deze overeenkomst tekent, zeiden ze, dan zal het land zich bij de gemeenschap van naties aansluiten.’

Iran ontving dus een eerste bedrag van ongeveer vijftig miljard dollar in zijn schatkist, en wat hebben ze gedaan? Ze zijn niet toegetreden tot de gemeenschap van naties. Ze verslinden de ene natie na de andere. Ze zitten in Jemen en schieten raketten diep Saoedi-Arabië in; ze zitten in Irak waar zij de Koerden en anderen vermoorden. Iran koloniseert Syrië, met de bedoeling het land in een militaire basis te veranderen voor zijn vernietigingsoorlog tegen Israël.

Welnu, het is duidelijk dat wij dit niet tolereren. Wij zullen optreden tegen elke bedreiging van onze veiligheid en ik denk dat men wel begrijpt dat we dit zullen doen met woorden, deze woorden, én met daden. President Trump benadrukte Irans dubbele dreiging – de nucleaire dreiging die volgt op de huidige overeenkomst, zolang deze overeenkomst niet veranderd wordt. En dan die andere dreiging, een agressief Iran dat terrorisme en agressie in het gehele Midden-Oosten verspreidt. En ik denk dat de vastberadenheid waarmee President Trump gisteren deze zaak naar voren bracht, een grote indruk heeft gemaakt. Ik vertel u op wie het een grote indruk heeft gemaakt: het heeft een grote indruk gemaakt op de bondgenoten van Amerika in het Midden-Oosten en het heeft een grote indruk gemaakt op Iran. Zij moeten zich zorgen maken, en terecht.’

Vraag: Premier, ik ben Chris Mitchell, Chef de Bureau voor CBN-nieuws. En namens de christelijke media hier, dank ik u voor het mogelijk maken van deze bijeenkomst.
Om even door te gaan op Iran, ik kom net terug uit Koerdistan. Veel mensen die ik zelf zag, ervoeren een groeiende invloed van de sjiitische milities en een groeiende invloed van Iran. Zij zijn bezorgd over de sjiitische boog die van Teheran helemaal naar de Middellandse Zee loopt. Kunt u iets zeggen over deze zorgen? Het besluit van de regering-Trump om de overeenkomst met Iran én het referendum voor onafhankelijkheid te ontkrachten, vond slechts enkele weken geleden plaats.
En nog één vraag, meneer de premier. Veel mensen weten misschien niet dat Israël hulpteams, opsporings- en reddingsteams stuurt naar aardbevingsgebieden als Mexico en de orkanen in Houston en Florida. Waarom voelt Israël zich verplicht om humanitaire hulp te verlenen aan de naties, ondanks alle problemen waarmee het land wordt geconfronteerd?

Netanyahu: ‘Omdat wij een licht voor de volken zijn. Het is de grote vervulling van die grote profetie, en het is precies wat Israël doet. Wij doen het op plaatsen zoals Haïti, of de Filipijnen of in Mexico. U zou moeten horen wat de mensen in Mexico gezegd hebben over Israël. Onlangs sprak ik met president Peña Nieto van Mexico, hij belde me en zei: Ik wil dat u weet hoe dankbaar de mensen in Mexico zijn. En dat zag u in de Mexicaanse media, ze houden alleen maar van Israël.

Ik was een paar dagen in Mexico, tussen twee aardbevingen door, en ik zag hoe ontvankelijk en warm de Mexicanen waren naar Israël vóór de aardbeving. Na de aardbeving zagen zij dat onze mensen kwamen, die risico namen, een aanzienlijk risico. Onze teams gingen door het puin en deden hun best om te redden wat er te redden viel, en dat hebben de Mexicanen heel erg gewaardeerd.

En dat ziet u elders, in vele plaatsen over de hele wereld. U ziet het in Tibet, hetzelfde verhaal. Onze missie in Mexico was de laatste, zij kwamen als eersten en gingen weg als de laatsten. Ons team in Nepal was het op één na grootste team ter wereld. Het team uit India was het grootste – zij zitten dichterbij en het land is groter. Maar ons team was het één na grootste ter wereld. En de mensen zeggen nu: Wat doe je? Welk voordeel heeft het voor je? En het antwoord is dat we hier helemaal niets uit kunnen halen, we maken alleen onze diepste waarden waar – Israël is een licht voor de volken.

Nu sprak u ook over degenen die dat licht willen doven. Iran. Ja, het wil een sjiitische boog bouwen. Iran werkt eraan en de boog loopt door Iran, Irak, Syrië en Libanon. Enkele weken geleden zei ik in de Verenigde Naties wat zij willen, van Teheran naar Tartus, van Iran naar de Middellandse Zee, zij willen een sjiitische boog, ze willen het koloniseren en beheersen. Iedereen is hierover bezorgd. Alle landen, behalve Assad denk ik, maken zich echt zorgen. En zij willen het stoppen, want dit is een daad van onvervalste agressie.

Iran probeert sjiitische milities te importeren die nu proberen de Koerden de keel dicht te snoeren in Kirkuk. Begrijpt u wat u hoort? Sjiitische milities – Afghanen, Pakistanen onder Iraans bevel, en Iran wil hen tot aan de Golanhoogten brengen. Nu, dit is kolonisatie, intimidatie en onderdrukking van de ergste soort. Maar zo is Iran precies, dus natuurlijk kiezen wij de kant van de Koerden, wij begrijpen dit, en we zijn absoluut vastbesloten om onszelf te verdedigen tegen deze agressie.’

Vraag: Meneer de premier, iedereen weet al dat ik u dinsdag zal zien voor uw interview met Mike Huckabee in de Knesset. Hij gaat u een vraag stellen over de verhuizing van… Geeft u me alvast wat informatie?
Ik heb u alvast voorbereid op wat hij gaat vragen. Maar het is geen geheim dat uw relatie met voormalig president Obama een beetje anders was. Hoe gaat het nu met Trump? Daar maken wij ons zorgen over. Hoe is uw relatie met Donald Trump op dit moment?

Netanyahu: ‘Onze relatie is goed, uitstekend eigenlijk, en er is, denk ik, een gevoel van warmte en een instinctieve overeenstemming over veel belangrijke dingen. Maar let op, ik wil dat u dit wel in het juiste perspectief ziet. Ja, we waren het niet over alles eens met president Obama, over Iran en wat andere zaken, maar dat veranderde de kracht van het Amerikaans-Israëlische bondgenootschap zeker niet. Wij hebben ook een 'Memorandum of Understanding' getekend, dat was belangrijk: ik waardeer het en zal het niet vergeten. Ik denk dus dat er een basaal bondgenootschap is, en dat het de verschillen oversteeg die we over bepaalde kwesties hadden.

Maar de kwestie van Iran was niet zomaar een kwestie. Deze kwestie was enorm belangrijk voor Israël. En ik voelde me gedwongen om onze zaak onder de ogen van het Amerikaanse Congres te brengen, omdat die overeenkomst, die zogenaamde overeenkomst met Iran, een directe bedreiging vormde voor onze toekomst, voor ons bestaan. Ik denk dat er een verandering heeft plaatsgevonden met betrekking tot deze centrale kwestie, omdat President Trump volgens mij terecht vaststelt dat Iran niet de oplossing is, maar misschien wel het probleem in het Midden-Oosten. Het probleem. De bron van zoveel agressie, zoveel terreur en zoveel ellende. En Trump heeft gisteren een zeer moedige stap gezet. Hij had ook het probleem voor zich uit kunnen schuiven, hij had kunnen zeggen: dit gaan we niet doen tijdens mijn presidentschap, waarom zou ik me ermee bemoeien. Weet u, Iran zal een kernmacht worden met een kernarsenaal als we de overeenkomst door laten gaan, maar als het aan mij ligt, zal het niet gebeuren. En Trump zei, nee, het is de taak van leiders – misschien wel hun moeilijkste taak – om gevaar af te wenden, voordat het voor iedereen zichtbaar wordt, want wanneer het voor iedereen zichtbaar wordt, is het misschien al te laat.

Ik waardeer dus zeer wat Trump gisteren op dit punt heeft gedaan. Het was uiteraard zeer belangrijk voor Israël, maar ik denk dat het ook heel belangrijk is voor de Verenigde Staten en voor de toekomst van de wereld. Onze relatie is goed. Ik wil u allen danken voor uw voortdurende steun aan de staat Israël. Ik denk dat, als u en uw lezers, kijkers en luisteraars naar het Midden-Oosten kijken, en wanneer zij de krachten zien die zich tegenover onze dierbare waarden opstellen, u een lichtbaken ziet, een torenhoog lichtbaken. Israël is geen groot land, dat weet u. Het is een klein land, maar het is ook een gigantisch land, want wij staan op de schouders van groten, de groten van de Bijbel, de groten van de Joodse geschiedenis, de mensen die ons onze diepste waarden gaven, die wij delen en koesteren.

Ik wil u allen danken voor uw steun. Hartelijk dank. Ik dank u allen.’

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.