Muziekvideo: Simchat Torah viering in Tel Aviv

Thursday, October 12, 2017 |  Redactie Israeltoday.nl
Op de feestdag Simchat Torah, Vreugde der Wet, dankt het Joodse volk God voor de gave van zijn Torah, zijn onderwijzing, zijn wet, in de vorm van de vijf boeken van Mozes. Op die dag – in Israel op de laatste (Achtste) dag van het Loofhuttenfeest (donderdag), buiten Israël een dag later (vrijdag), viert men dat in de synagogen in een jaar alle vijf boeken zijn voorgelezen en weer van voren af aan wordt begonnen. In de synagogen worden het laatste hoofdstuk van Deuteronomium en het eerste hoofdstuk van Genesis gelezen. De Torahrol wordt (voorzichtig) dansend door de synagoge gedragen.

In de middag of avond volgt een tweede rondgang van de Torahrol, door de straten, zoals op deze video te zien is. Deze feestelijke filmopname is in 2012 in Tel Aviv gemaakt. Het lied dat u hoort is Anie Ma'amien, Ik geloof, een ontroerend lied van verlangen naar de komst van de Messias. Zie voor het ontstaan van de melodie de Hebreeuwse les 101, en voor een zingbare vertaling Les 101C.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.