Bijbellezingen voor Simchat Torah, Vreugde der Wet

woensdag 11 oktober 2017 |  Redactie Israel Today
Bijbellezingen voor Vreugde der Wet, Simchat Torah:
✡ Torahlezing tijdens de vooravond: Deuteronomium 33:1-16,
✡ Torahlezingen: Deuteronomium 33:1 – 34:12, Genesis 1:1 – 2:3 en Numeri 29:35 – 30:1,
✡ Profetenlezing: Jozua 1:1-18.

Vreugde der Wet, Simchat Torah, wordt in Israël gevierd op donderdag 12 oktober, buiten Israël op vrijdag 13 oktober. Op deze dag wordt het laatste gedeelte van de boeken van Mozes gelezen, direct gevolgd door het begin, Genesis 1. Daarmee is de jaarlijkse lezing van de Torah een cyclus en heeft de Torah zelf dus als het ware geen einde.

Een gedeelte uit de Profetenlezing:
Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de HEERE, dat de HEERE tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei: Mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk, naar het land dat Ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. Elke plaats die uw voetzool betreedt, heb Ik u gegeven, overeenkomstig wat Ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn en deze Libanon af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, heel het land van de Hethieten, en tot de Grote Zee, waar de zon ondergaat, zal uw gebied zijn. Niemand zal tegenover u standhouden al de dagen van uw leven. Zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten.
6 Wees sterk en moedig, want ú zult dit volk het land dat Ik hun vaderen gezworen heb hun te geven, in erfbezit laten nemen. Alleen, wees sterk en zeer moedig, door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, Mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat.

Jozua 1:1-9 (HSV).

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.