Werden de Kanaänieten uitgeroeid of verbannen?

Friday, October 06, 2017 |  Aviel Schneider
Over de verschillende volken die vóór het volk Israël in het land Kanaän woonden, weten we niet veel meer dan wat de Bijbel ons vertelt. Maar via DNA-tests kan nu worden vastgesteld waar de Kanaänitische volken die in de regio van de huidige landen Israël, Libanon, Syrië en Jordanië woonden, ooit vandaan zijn gekomen. Wat is er gebeurd met de Bijbelse volken?

Zvi Yehezkeli (Foto: Ja'akov Naumi/Flash90)

Het is een gevoelig onderzoek omdat het Israëlisch-Palestijnse conflict ook over het erfrecht op het land gaat. Van wie is het beloofde land? Van de kinderen van Israël of van de nakomelingen van de volken die er vóór Israël woonden? Vreemd genoeg identificeren de huidige Palestijnen zich met deze oervolken. Ze beweren af te stammen van de Kanaänieten, de Jebusieten, de Filistijnen en nog andere volken die in Kanaän hebben gewoond voordat de kinderen van Israël er gingen wonen.

Drie jaar geleden gaf mijn collega en vriend Zvi Yehezkeli, een college aan Palestijnse studenten van de Palestijnse universiteit Birzeit. Yehezkeli is een Israëlische tv-presentator (Kanaal 10).
Hij zei: ‘Voordat ik met de les begin, vertel ik jullie een verhaal. Mozes is bij de grens van het land Israël aangekomen. God geeft hem de opdracht de berg Nebo te beklimmen om het beloofde land te zien. Mozes beklimt de berg en gaat aan de andere kant weer naar beneden om een bad te nemen in de Jordaan. Als hij uit het water komt zijn z’n kleren verdwenen.’
Yehezkeli vraagt aan de studenten: ‘Wie heeft dat gedaan? Dat moeten toch zeker Palestijnen zijn geweest?’ Boos brengen de studenten er tegenin dat er toen nog geen Palestijnen in het land woonden. ‘Ach natuurlijk’, antwoordde Yehezkeli. ‘En nu wil ik met mijn college beginnen...’

Dit artikel verscheen in zijn geheel in het septembernummer van het Israel Today Magazine. Klik hier voor een abonnement.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.