Messiaanse jongeren blijven liever thuis op shabbat

woensdag 4 oktober 2017 |  Redactie Israel Today
Opvallend veel Messiaanse jongeren blijven weg uit de plaatselijke Messiaanse gemeentes. Eitan Bar van de Israëlische internetorganisatie One for Israel (www.oneforisrael.org) schrijft dat een ‘groot aantal’ Messiaanse gelovigen in de leeftijd tussen de twintig en dertig jaar, zich niet langer thuisvoelt in de Messiaanse gemeentes in Israël.

Jonge Israëli’s tijdens een straatfestival in de Ben-Jehudastraat, Jeruzalem. (Foto: Jonatan Sindel/Flash90).

One for Israel bereikt met youtubefilmpjes tienduizenden Israëlische jongeren met het evangelie. Eitan Bar deed via Facebook en andere media-onderzoek naar het fenomeen van de terugloop van het kerkbezoek van jongeren. Hieronder enkele bevindingen.

‘Minder ceremonie, meer vriendschap!’
♦ Veel jongeren blijken de prediking te lang en te slaapverwekkend te vinden. De traditionele stijl, waarbij de voorganger preekt en de gemeente luistert, schrikt jongeren af.
♦ In plaats van te luisteren naar een preek van drie kwartier, geven ze de voorkeur aan een interactieve vorm van onderwijs. Bijvoorbeeld door kortere, praktische preken, gebaseerd op de Bijbel.
♦ De tijd dat je in de kerkbank zit, gaat volgens hen ten koste van quality time met medegelovigen.
♦ De eredienst wordt ervaren als religieus, buitenlands, kerkelijk en gekunsteld. Volgens veel jongeren hebben voorgangers gewoon de stijl gekopieerd, die ze hebben gezien in Amerika, Rusland, of een ander land waar ze veel contact mee hebben, of waar ze zelf vandaan komen.
♦ Gemeentes investeren in allerlei technische snufjes om de eredienst gladjes te laten verlopen, maar deze technieken worden eerder gezien als een belemmering dan als een hulpmiddel. Gemeentes die bestaan uit vijftig tot honderdvijftig leden zouden helemaal geen geluidssysteem nodig hebben; zonder geluidsversterking zou er een knussere, meer open sfeer kunnen ontstaan.
♦ Als samenkomsten imitaties zijn van diensten in westerse kerken, voelen Messiaanse jongvolwassenen zich niet vrij om Israëlische vrienden uit te nodigen.
♦ Jongeren willen liever het zwaartepunt leggen op relaties, en op mogelijkheden om binnen de gemeente vriendschappen op te bouwen. Gemeentes die de gemeenschap niet bevorderen, lopen het gevaar dat ze nog meer jongeren zullen verliezen. De onderlinge liefde, een belangrijk aspect van het evangelie, zou worden opgeofferd op het altaar van religieuze tradities.

Dit artikel, met commentaren van een aantal Messiaanse leiders, verscheen in het septembernummer van het Israel Today Magazine. Klik hier voor een abonnement.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.