Minder reservisten bij Tsahal

Monday, September 18, 2017 |  Redactie Israel Today
In 2016 heeft het Israëlische leger het aantal oproepen van reservisten met twintig procent verlaagd. Er wordt nu meer geïnvesteerd in vervolgopleidingen en training van reservisten. Ongeveer 68 procent van de dagen die reservisten moeten dienen, wordt nu gebruikt voor training.

Het Israëlische leger heeft verschillende cijfers vrijgegeven ter gelegenheid van de Nationale Reservisten Dag. In 2013 had 34 procent van de Israëli’s onder de veertig jaar met legerervaring een ‘actieve status’. Dat betekent dat deze personen de afgelopen drie jaar gedurende totaal tenminste twintig dagen hebben gediend als reservist. In 2015 daalde dit percentage naar 26 procent. Het afgelopen jaar werd het percentage nog verder verlaagd naar 21 procent. Kolonel Amir Chai, hoofd Personeelszaken Reservisten van de Landmacht: ‘Wij willen het aantal reservisten tot een minimum terugbrengen.’

Hoewel Israël bekendstaat vanwege de relatief lange militaire dienstplicht voor 18-jarigen, is de meerderheid beroepsmilitair en dus een stuk ouder dan dienstplichtige militairen. De oudere militairen vormen 71 procent van de totale strijdkrachten. Dit percentage is in de loop der jaren vrijwel constant gebleven.

Verder is gebleken dat de veranderingen in de 21e eeuw het moeilijker maken om mensen reservedienst te laten vervullen. In de beginjaren van het moderne Israël, toen veel mensen nog in fabrieken werkten, was het makkelijker om een week verlof te krijgen voor de reservedienstplicht. Tegenwoordig is de Israëlische arbeidsmarkt veel complexer. Veel mensen hebben vrije beroepen of zijn zelfstandig ondernemer.

Dit artikel verscheen in zijn geheel in het juli/augustusnummer van het Israel Today Magazine. Klik hier voor een abonnement.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.