Ikabod, de nationale eer (en de rust) zijn weg

Thursday, July 27, 2017 |  Tsvi Sadan
Om Israëls huidige netelige situatie goed te begrijpen, hoef je alleen maar te kijken naar de grote vreugde waarmee Palestijnen naar de Israëlische politieagenten kijken die de laatste veiligheidsmaatregelen van de Tempelberg verwijderen.

Israëlische activisten die Netanyahu-maskers dragen, begraven symbolisch Israëls eer (de tekst op de kist luidt 'Nationale Eer'), waardoor de deuren naar onze vijanden worden geopend. (Foto: Yonatan Sindel/Flash90).

Hun jubel heeft zeker niets te maken met het weer krijgen van vrije toegang tot de Tempelberg, omdat dit nooit ontzegd werd. De Palestijnen zijn extatisch over wat zij terecht beschouwden als de vernedering van hun gezworen vijand.

Dat is geen kleinigheid. Eer speelt een cruciale rol in de Arabische cultuur, en het verkrijgen van eer brengt nieuwe hoop op de mogelijkheid om Israël op alle fronten te verslaan. Met andere woorden, Israëls volledige capitulatie voor de eisen van de islamitische bestuurders van de Tempelberg (bekend als de Waqf) heeft vele moslims geïnspireerd tot meer geweld tegen Israël. Israël heeft geen oog voor het begrip 'Nationale eer', en dat garandeert onrust, geen vrede.

Onze moderne, verlichte samenleving in Israël prent ons al enige tijd het idee in, dat eer en woede en wraak primitieve eigenschappen zijn. Dat is de reden dat je geen Joden ziet die meedoen aan een 'dag van woede' wegens het vergieten van Israëlisch bloed op de Tempelberg.

Joden worden geacht zelfbeheersing te tonen en hun kalmte te bewaren, zelfs als moslims de enige Joodse heilige plaats in de wereld ontheiligen. Tegelijkertijd wordt verwacht dat we begrip hebben voor de islamitische woede, zelfs wanneer deze woede volkomen ongerechtvaardigd is.

Helaas gebeurde het verwijderen van veiligheidsmaatregelen bij de Tempelberg op advies van ons 'professionele' leger en de inlichtingendiensten. Die lijken emoties te negeren en hun beslissingen puur rationeel maken, alsof dit in deze regio wel mogelijk zou zijn.
Anderzijds wordt verondersteld dat politici door emoties worden gestuurd, en je ze daarom niet kunt vertrouwen. Niettemin draagt ​​Netanyahu de directe verantwoordelijkheid, door het advies te accepteren, en de Israëli's zullen dit bij de volgende verkiezingen niet vergeten.

De IDF ging zelfs zo ver, de terroristische moord op een religieuze familie van Neve Tzuf (Chalamish) te rechtvaardigen. Althans, zo kun je de woorden woordvoerder Brigade-generaal Ronen Manelis uitleggen, die over het bloedbad van Neve Tzuf zei: 'Je moet begrijpen dat het vrijdaggebed op de Tempelberg voor het eerst sinds 1969 niet is gehouden en in de Arabische wereld ziet men dit als iets dat niet kan worden genegeerd.'

Gezien de context begrijpt de IDF de Arabische woede volledig, inclusief de noodzaak om Joden af te slachten. Maar ongeacht hoe Israël zijn best doet om het menselijk gedrag, gedreven door eergevoel, te bekoelen, het zal nooit weg gaan, en terecht.

Rabbi Chaim Navon schreef in een commentaar op Israëls gedrag in de afgelopen week: 'Nationale eer is om twee redenen een belangrijke zaak, het is een wezenlijke afschrikwekkende kracht. Een volk dat niet staat ​​tot wat voor hen belangrijk is, is een volk dat wordt veracht door zijn buren, (...) en wat belangrijker is, nationale eer draagt ​​bij tot het gevoel van identiteit en saamhorigheid, het versterkt de nationale ruggengraat.'
Als onze leiders zich echt zouden bekommeren, zouden ze rekening hebben gehouden met wat er zou gebeuren wanneer de eer wordt weggenomen uit Israël.

Uit het verhaal van het veroveren van de Ark van het Verbond door de Filistijnen (1 Samuël 4) leren we over de dynamiek van Ichabod (ie-kabod, 'geen-eer' in het Hebreeuws). De parallellen zijn opvallend: wanneer Israël eer veracht, wordt het van hen weggenomen, en de gevolgen zijn verschrikkelijk. 'De eer is weggevoerd uit Israël, want de ark van God is meegenomen.'
' Het wegnemen van de eer, zo leert de Bijbel ons, bracht geen vrede, maar juist het tegendeel: Israël is voor de Filistijnen weggevlucht, en ook is er een grote slachting onder het volk geweest.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.