Bijbelgedeelten voor Shabbat 8 juli

Friday, July 07, 2017 |  Redactie Israel Today
De Bijbelgedeelten voor deze shabbat zijn:
✡ Torahlezing: Balak, Numeri 22:2-25:9,
✡ Profetenlezing: Micha 5:6-6:8,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Romeinen 11:25-32.

Een gedeelte uit de profetenlezing:
Het overblijfsel van Jakob zal zijn te midden van vele volken als dauw van de HEERE, als regendruppels op het gewas, dat niet uitziet naar iemand en niet hoopt op mensenkinderen. Ja, het overblijfsel van Jakob zal onder de heidenvolken zijn, te midden van veel volken, als een leeuw onder de dieren van het woud, als een jonge leeuw onder de schaapskudden, die, wanneer hij erdoorheen trekt, vertrapt en verscheurt, en er is niemand die redt. Uw hand zal verhoogd zijn boven uw tegenstanders en al uw vijanden zullen uitgeroeid worden.
Op die dag zal het gebeuren, spreekt de HEERE, dat Ik uw paarden uit uw midden zal uitroeien en dat Ik uw wagens zal doen vergaan. Ik zal de steden van uw land uitroeien en Ik zal al uw vestingen afbreken. Ik zal de toverijen uit uw hand uitroeien en u zult geen wolkenduiders meer hebben. Ik zal uw afgodsbeelden en uw gewijde stenen uit uw midden uitroeien, zodat u zich niet meer zult neerbuigen voor het werk van uw handen. Ik zal uw gewijde palen uit uw midden wegrukken en uw steden wegvagen. Ik zal in toorn en in grimmigheid wraak doen aan de heidenvolken die niet willen luisteren.
Micha 5:6-14 HSV.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.