Voorlopig geen 'gemengd' gedeelte bij Westelijke Muur

Monday, June 26, 2017 |  Dov Eilon
Premier Benjamin Netanjahu en zijn regering hebben zondag besloten om de inrichting van een plaats voor gemeenschappelijk gebed voor Joden uit Conservatieve en Reform-gemeenten bij de Westelijke Muur, waartoe al begin 2016 was besloten, te bevriezen.

Amerikaanse Conservatieve en Reform-rabbijnen en 'vrouwen van de Kotel' demonstreren voor een aparte gebedsplaats (Foto: Hadas Parush/Flash90).

De regering had begin 2016 besloten tot het inrichten van een extra plaats bij de Westelijke Muur, in aanvulling op de bestaande plaatsen. De nieuwe plaats moest Joden van andere stromingen de mogelijkheid geven ​​om gezamenlijk, mannen en vrouwen, te bidden bij de Westelijke Muur, volgens hun eigen geloof.

Maar de druk van de orthodoxe partijen was te groot. Die waren niet bereid om te zien hoe vrouwen met een kippa en gehuld in een talit, de Joodse gebedsmantel, bidden bij de Muur. Dit is tegen de Halachah, de Joodse wetten. Nu vreest men een crisis met Joodse organisaties in het buitenland.

Steeds weer waren er rellen bij de Westelijke Muur, de Kotel, wanneer de zogenoemde 'Women of the Wall' er kwamen bidden in kleding die aan de mannen is voorbehouden. De orthodoxen zien dit als een provocatie. Daarom werd bedacht dit probleem op te lossen door het inrichten van een extra plaats bij de Muur. Die plaats zou iets ten zuiden van de andere plaatsen liggen. Daar zouden de 'Women of the Wall' en andere leden van Reform- en Conservatieve gemeenten ongestoord kunnen bidden, volgens hun religie. Maar voor de orthodoxe Joden bestaat er maar één Kotel en één Halachah.


Hier bij Robinson's Arch zou de nieuwe gebedsplaats moeten komen.

Daarom is het plan voor een nieuwe gebedsplaats nu voorlopig bevroren, tot grote ergernis van veel Joodse organisaties in het buitenland en het Joods Agentschap, waarvan Natan Sharansky de voorzitter is. De 'Women of the Wall' hebben al gezegd dat ze de voor vrouwen aangewezen plaats bij de Westelijke Muur zullen blijven bezoeken om er te bidden. Ook vreest men een crisis met de Joodse gemeenten van Noord-Amerika. De meeste van deze gemeenten zijn conservatief.

Netanyahu rechtvaardigt zijn beslissing met het handhaven van de 'status quo' bij de Westelijke Muur. Van orthodoxe kant werd de beslissing verdedigd. Ook nu is het elke Jood toegestaan, de Westelijke Muur te bezoeken en er te bidden. Alleen verwacht men naleving van de wet: zoals men in een kerk een bepaald gedrag verwacht, zoals het afnemen van de hoed, of in een moskee het uittrekken van de schoenen, zo verwacht men ook bij de Kotel, dat men zich gedraagt volgens de Joodse wetten.

Onrust bij de 'Woman of the Wall' bij de Westelijke Muur.

Er is al een eerste reactie gekomen op het besluit van de regering. Vanavond zou Benjamin Netanyahu deelnemen aan een feestelijk diner ter gelegenheid van de conferentie van de Raad van Bestuur van het Joods Agentschap. Een lid van de Raad heeft nu uit protest tegen de beslissing de uitnodiging ingetrokken.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.