Tempelberg ook belangrijk voor christenen!

vrijdag 16 juni 2017 |  Tsvi Sadan
Dat christenen grote belangstelling voor de Tempelberg hebben, blijkt uit hun betrokkenheid bij het ‘Temple Mount Sifting Project’. Sinds 1999 worden tonnen aarde gezeefd met overblijfselen uit zowel de Eerste als de Tweede Tempelperiode. Van de tweehonderdduizend vrijwilligers bij het project, is bijna een-derde christen.

Het Temple Mount Sifting Project werd in 1999 door de archeologen Gabriel Barkay en Zachi Dvira gestart. Dankzij dit privé-initiatief zijn er sindsdien tonnen aarde gezeefd die door de moslims illegaal uit de Tempelberg zijn geschept en op een vuilnisstortplaats zijn gegooid. De moslims wilden op deze manier overblijfselen van de Tempel laten verdwijnen.

Volgens Dvira zijn onder de tweehonderdduizend vrijwilligers die aan het project hebben meegewerkt, ongeveer zestigduizend christenen. Er hielpen katholieke, protestantse en evangelische christenen uit de hele wereld, zelfs uit China, Singapore en een aantal Afrikaanse landen.

Wegens geldgebrek is het project momenteel gestopt. Op mijn vraag of ze voor dit project ook financiële steun van christenen aannemen, antwoordde Dvira direct ‘ja’. Hij kan zich zelfs voorstellen dat er moslims aan dit project meewerken. ‘Op de stortplaats ligt nog vier jaar aan zeefwerk, maar daar komt nog het tijdrovende werk van het analyseren van de vondsten bij.’

Dvira denk dat er zo’n acht boeken geschreven kunnen worden over alle vondsten. Er bevinden zich ook zeer unieke vondsten tussen. Zo is de grootste verzameling Byzantijnse munten ter wereld tussen het puin gevonden. Maar ook unieke vloertegels uit de Tweede Tempelperiode en zegels uit de tijd van de Eerste Tempel. Deze schatten zullen de kennis over de Joodse tempels zeer zeker vergroten.

Toch is Dvira teleurgesteld over de geringe belangstelling van de Israëlische regering voor dit project. In 1999 noemde de Israëlische Oudheidkundige Dienst uit angst voor de gevolgen van concrete bewijzen van beide tempels het project ‘diefstal van antiquiteiten’. De toenmalige premier Ehud Barak wilde dit project namelijk inperken, alleen maar om het vredesproces met de Palestijnen niet in gevaar te brengen.

Dit artikel verscheen in zijn geheel in het juninummer van het Israel Today Magazine. Bent u al abonné ?

Het Duitstalige TV-team van Israel Today heeft enige tijd geleden de archeoloog dr. Gabriël Barkay bezocht en opnamen gemaakt van zijn werk. U ziet het in deze video, die ook een Duitse ondertiteling heeft:

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.