Hoe verenigd is Jeruzalem eigenlijk?

Monday, June 12, 2017 |  Tsvi Sadan
Met de feestelijkheden rond de vijftigste verjaardag van een verenigd Jeruzalem, rijst ook de vraag wat het verschil eigenlijk is tussen het oostelijke en westelijke deel van Jeruzalem. Onderstaand kaartje van het Jerusalem Institute for Israel Studies (JIIS) kan hierbij helpen. Oost-Jeruzalem, lichtgroen van kleur, bestaat voornamelijk uit Arabische dorpen die in 1967 zijn geannexeerd.

Van de 850.000 inwoners van Jeruzalem zijn er 304.000 Arabisch, dat is dus 36 procent. Daarmee is Jeruzalem niet alleen de grootste Joodse, maar ook de grootste Arabische stad van Israël. Jeruzalem is tweemaal zo groot als Tel Aviv, de tweede stad van Israël.

Vanuit verschillende politieke stromingen is de fabel verspreid dat de demografische ontwikkeling in de Joodse staat in het nadeel is van de Joden. De Arabische bevolking zou in de nabije toekomst getalsmatig zo zijn toegenomen dat het Joodse karakter van het land verdwijnt. Dit is het voornaamste argument voor een tweestatenoplossing. Uit onderzoek van het JIIS blijkt dat voor Jeruzalem juist het tegendeel geldt. Het geboortecijfer onder Arabieren is de afgelopen tien jaar sterk gedaald. Tegenwoordig heeft een Arabische vrouw in Oost-Jeruzalem gemiddeld 3,2 kinderen. Volgens het JIIS is deze ontwikkeling vooral te verklaren door de verbeterde economische omstandigheden en de modernisering. Het Joodse geboortecijfer in Jeruzalem is juist gestegen en komt uit op een gemiddelde van 4,3 kinderen. Deze stijging wordt toegeschreven aan het groeiende aantal religieuze Joden in de stad.

Op het politieke vlak valt er nog veel meer te winnen. Hoewel de Israëlische wet bepaalt dat alle ministeries hun vestigingsplaats in de hoofdstad Jeruzalem behoren te hebben, heeft geen enkele regering die wet nog uitgevoerd. Op dit moment moeten nog 95 regeringskantoren naar Jeruzalem verhuizen. De wet vereist ook een bijzonder budget voor Jeruzalem, maar de infrastructuur van de stad laat zeer te wensen over.

Dit artikel verscheen in zijn geheel in het juninummer van het Israel Today Magazine. Klik hier voor een abonnement.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.