Was Columbus stiekem een Jood?

woensdag 31 mei 2017 |  Michael Selutin
Als je de antisemieten moet geloven, dan was zelfs Hitler een Jood. Net als Saddam Hoessein. Trouwens, als je een hekel hebt aan Angela Merkel, kun je ook haar Jodin noemen. Maar volgens een aantal Spaanse wetenschappers was Christoffel Columbus echt een Jood, ook al heeft hij daar nooit openlijk over gesproken.

Vaak worden de speculaties over het Jood-zijn van Columbus naar het rijk der fabelen verwezen. Maar Jose Erugo, Celso Garcia de la Riega, Otero Sanchez en Nicholas Dias Perez zijn ervan overtuigd dat Columbus in het geheim een Jood was, en ze hebben daar goede argumenten voor.
Columbus werd in 1451 geboren en ontdekte in 1492 Amerika. Dit jaartal is belangrijk, omdat de Joden in dat jaar gedwongen werden zich tot het christendom te bekeren of het land te verlaten. De inquisitie draaide op volle toeren, en wie toegaf dat hij een Jood was, moest dat vaak bekopen met folteringen en uiteindelijk de brandstapel.

In het testament van Cristóbal Colón (de eigenlijke naam van Columbus) staan dingen die voor een christen heel merkwaardig zijn, maar voor een Jood heel logisch.
Columbus liet een tiende deel van zijn bezit als anonieme gift na aan arme meisjes voor hun uitzet. Dit zou als Bijbelse plicht kunnen worden gezien. Verder liet hij geld na aan een Jood die in de Joodse wijk van Lissabon woonde.
Columbus ondertekende zijn testament met een soort driehoek van puntjes. Dit symbool komt overeen met inscripties op Joodse grafstenen uit die tijd. Hij droeg zijn nakomelingen op dit teken ook te blijven gebruiken. De Britse historicus Cecil Roth legt uit dat dit geheime teken naar het kaddisjgebed verwijst dat Joden uitspreken voor overledenen. Columbus zou op die manier hebben gevraagd het kaddisjgebed voor hem te willen uitspreken, wat destijds in Spanje verboden was.

Estelle Irizarry, hoogleraar Linguïstiek aan de universiteit van Georgetown in Amerika, onderschrijft deze theorie van de Spaanse wetenschappers. Irizarry heeft de taal en schrijfstijl van honderden brieven, het dagboek en andere documenten van Columbus geanalyseerd. De taal waarin hij schreef is het Catalaanse Spaans, deze taal werd ook wel ‘Ladino’ genoemd. Volgens Irizarry was het Catalaans in de vijftiende eeuw een Joodse variant op het Spaans en vergelijkbaar met het ‘Jiddisch’ in Duitsland en Oost-Europa.

In de linker bovenhoek van elk van de brieven aan zijn zoon Diego schreef Columbus twee letters, ב״ה, zoals veel Joden tegenwoordig nog doen. Er zijn dertien brieven met deze initialen bewaard gebleven. De letters waar het om gaat zijn de bet en de hee, en het betekent ‘met Gods hulp’ (b’ezrat HaShem). Geen enkele brief van hem aan andere geadresseerden is voorzien van deze letters, en de enige brief aan Diego waarop de letters ontbreken, is een brief die moest worden doorgestuurd aan koning Ferdinand.

De zeereis die Columbus als ontdekkingsreiziger beroemd maakte, moet in een heel nieuw licht worden bekeken als je er vanuit gaat dat hij een Jood was. Simon Wiesenthal schrijft in zijn boek ‘Sails of Hope’, dat Columbus zocht naar een toevluchtsoord voor de Joden die waren verdreven en werden vervolgd op het Iberische schiereiland.

Dit artikel verscheen in zijn geheel in het aprilnummer van het Israel Today Magazine. Klik hier voor een abonnement.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.