Video: Opgravingen in de oude Stad van David

Tuesday, May 30, 2017 |  Tsvi Sadan, IAA
Ter gelegenheid van Jeruzalemdag heeft de Israel Antiquities Authority (IAA) meer informatie vrijgegeven over de opgravingen in de Stad van David. Onderstaande tekst is een uittreksel uit het bericht van de IAA, met daarbij een video over de laatste ontdekkingen in de Stad van David, die informatie geeft over de laatste uren van Jeruzalem toen de stad in het jaar 70 in handen van de Romeinen viel.

'Op de hoofdstraat, die van de stadspoort en het badwater van Siloam omhoog liep naar de Tempel, die de afgelopen jaren is opgegraven, werden pijlpunten en stenen balista-kogels ontdekt. Deze vondsten vertellen het verhaal van de laatste strijd tussen de Romeinse legers en de Joodse rebellen die zich in de stad hadden gebarricadeerd. Deze strijd wordt door de historicus Flavius ​​Josephus zo beschreven: 'De volgende dag hebben de Romeinen, die de rovers uit de stad hebben geleid, het geheel in brand gezet tot aan Siloam' (Josephus, Joodse Oorlogen, boek 6:363)'.

Volgens Nahshon Szanton en Moran Hagbi, de directeuren van de opgraving van de trappenstraat namens de IAA, 'worden de beschrijvingen van Josephus van de strijd in de benedenstad voor de eerste keer aangetoond met het bewijs, dat nu op een duidelijke en huiveringwekkende manier ter plaatse werd ontdekt. Stenen balista-kogels, afgeschoten door katapulten, gebruikt om Jeruzalem te bombarderen tijdens de Romeinse belegering van de stad, werden bij de opgravingen ontdekt. Pijlpunten, gebruikt door de Joodse rebellen in de felle gevechten tegen de Romeinse legioenen, werden precies zoals beschreven, door Josephus gevonden.'

Stenen ballistakogels, ontdekt tijdens de archeologische opgraving. (Foto: Clara Amit, IAA).

'Tot op heden is een gedeelte van de weg blootgelegd bij de opgravingen. Hij is 100 m lang en 7,5 m breed, geplaveid met grote stenen platen, zoals gebruikelijk in monumentale constructies in het hele Romeinse Rijk. De archeologische opgravingen van de straat maken gebruik van een combinatie van geavanceerde en baanbrekende onderzoeksmethoden. De tot nu toe bereikte resultaten versterken het begrip dat Herodes de Grote niet alleen verantwoordelijk was voor de grote bouwprojecten van Jeruzalem aan het einde van de Tweede Tempelperiode. Recent onderzoek wijst erop dat de straat na Herodes' regering is gebouwd onder auspiciën van de Romeinse procureurs van Jeruzalem, en misschien zelfs tijdens de ambtstermijn van de Romeinse gouverneur Pontius Pilatus, die ook bekend is omdat hij Jezus tot de dood door kruisiging heeft veroordeeld.'

'Volgens de directeuren van de opgraving Szanton en Hagbi, 'werpt deze conclusie eigenlijk nieuw licht op de geschiedenis van Jeruzalem in de Tweede Tempelperiode en versterkt deze de erkenning van het belang van de regering door Romeinse procureurs bij het vormgeven aan het karakter van Jeruzalem.'

Volgens dr. Yuval Baruch, de IAA-archeoloog voor de regio Jeruzalem, 'willen we binnen vijf jaar de gehele lengte en breedte van de straat opgraven. Als de opgravingen zijn voltooid, zullen de restanten van de straat worden geconserveerd en ontwikkeld en gereedgemaakt om de tienduizenden bezoekers te ontvangen die er zullen lopen.'

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.