Nieuwe Franse president zal 'Palestina' NIET erkennen

Wednesday, May 17, 2017 |  Redactie Israel Today
Palestijnse Arabieren vierden de overwinning van Emmanuel Macron bij de Franse presidentsverkiezingen vorige week. Zijn tegenstandster, Marine Le Pen, had immers luid en duidelijk haar frustratie of zelfs regelrechte minachting voor de islamitische wereld laten horen.

Maar bij de verkiezingen speelde nog een aspect mee voor de Palestijnen, die in de afgelopen jaren hebben getracht Frankrijk een centrale rol te laten spelen in het vredesproces in het Midden-Oosten, namelijk dat ze erop vertrouwden dat de liberale Europese grootmacht een van de eersten zou zijn die openlijk een Palestijnse staat zou verwelkomen.

Ongetwijfeld dachten velen, dat de liberale kwaliteiten van Macron zouden betekenen dat hij de gelegenheid zal grijpen om 'Palestina' te helpen oprichten. Maar kort voor zijn ambtstermijn, maakte Macron helemaal duidelijk dat hij zoiets niet zou doen.
'Eenzijdige erkenning van Palestina op dit moment zal de stabiliteit ondermijnen,' zei Macron in een politieke demonstratie, en hij vervolgde dat hij de betrekkingen tussen Frankrijk en Israël niet in gevaar wil brengen door zich in te zetten voor de Palestijnse agenda.

Dat is juist. De nieuwe liberale president van Frankrijk wil liever goede betrekkingen met Israël behouden dan 'Palestina' erkennen. In feite is van Macron zelfs bekend, dat hij anti-zionisme gelijk stelt aan antisemitisme, er op wijzend dat haat tegen de Joodse Staat 'direct tot antisemitisme leidt.'
Het lijkt erop, dat de Palestijnse lijst van hersendode bondgenoten korter wordt.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.