Internationale onverdraagzaamheid over Jeruzalem

Tuesday, May 16, 2017 |  Ariel Rudolph
De wereldmachten, de EU en de VN zijn consistent over één ding. Hun onverdraagzaamheid over Jeruzalem. Dat bleek zondag, toen medewerkers van het Amerikaanse consulaat in Jeruzalem, die het bezoek van president Donald Trump voorbereiden, de Westelijke Muur naderden en hun Israëlische begeleiders wegstuurden met de woorden 'Israëlische functionarissen mogen hier niet zijn, dit is niet uw gebied, dit is de Westbank.'

De nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Israël, David Friedman, bij zijn bezoek aan de Westelijke Muur, maandag na zijn aankomst in Jeruzalem. (Foto: Rob Ghost/Flash90).

Maar de geschiedenis laat ons iets anders zien. Op 29 november 1947 heeft de VN Resolutie 181 (II) aangenomen, het Partitieplan van het mandaatgebied Palestina aan het einde van het Britse Mandaat. De resolutie adviseerde de verdeling in drie delen: een Arabische Staat, een Joodse Staat en de stad Jeruzalem, het Jerusalem Corpus Separatum.
Volgens het plan zouden Joden en Arabieren die in de Joodse Staat wonen, burgers van de Joodse Staat worden. Joden en Arabieren die in de Arabische Staat wonen zouden burgers van de Arabische Staat worden.

Het plan werd aanvaard door het Jewish Agency for Palestine, ondanks de gesignaleerde beperkingen ervan, terwijl Arabische leiders en regeringen van de omliggende Arabische staten het plan afwezen en aangaven dat ze geen enkele vorm van territoriale verdeling of vestiging van een Joodse Staat ergens in de regio zouden accepteren.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de resolutie door de Algemene Vergadering van de VN brak een burgeroorlog uit, die de uitvoering van het verdelingsplan vertraagde. Dit verzet tegen de oprichting van een Joodse Staat door de Arabische Staten leidde tot de onafhankelijkheidsverklaring van de ontluikende Staat Israël op 14 mei 1948. De volgende dag vielen de gecombineerde legers van Libanon, Syrië, het Hasjemitische Koninkrijk Transjordanië, Irak en Egypte Israël aan en 'zouden blijven vechten totdat de zionisten waren vernietigd en in de zee gedreven.'

Als gevolg van deze aanval op de prille staat Israël werd Jeruzalem aangevallen en de oostelijke delen van de stad, inclusief de ommuurde Oude Stad van Jeruzalem, werden bezet door de troepen van Transjordanië, gesteund door Iraakse troepen. Zo waren de Arabieren de eerste entiteit die enig onderdeel van het 'Jerusalem Corpus Separatum' hebben bezet, in strijd met VN-resolutie 181 (II).

Op 23 januari 1950, nadat er een wapenstilstandsovereenkomst was gesloten na de Onafhankelijkheidsoorlog, besloot de Israëlische Knesset met 60 tegen 2 stemmen, dat Jeruzalem de hoofdstad van de staat Israël wordt, en gaf de volgende verklaring uit: 'Bij de oprichting van de staat Israël, wordt Jeruzalem weer de hoofdstad. Overwegende dat praktische moeilijkheden, waardoor de Knesset en overheidsinstellingen tijdelijk elders waren gehuisvest, nu grotendeels zijn opgeheven en de regering bezig is met het verplaatsen van zijn instellingen naar Jeruzalem; spreekt de Knesset de wens uit dat de bouw van de zetel van de regering en Knesset in Jeruzalem snel plaatsvindt op de door de regering bestemde plaats.'

In de periode van 1948 tot 1967 klonken er geen veroordelingen van de Arabische bezetting van Oost-Jeruzalem, die in strijd was met VN-resolutie 181 (II). Er waren ook geen oproepen aan de Arabieren om hun controle over de stad op te geven.
Pas na de Zesdaagse Oorlog in juni 1967, waarna Israël Jeruzalem herenigde tot één enkele stad, heeft het internationale forum de oostelijke delen van Jeruzalem als 'bezet' aangeduid.

Afgelopen zondag, op de vooravond van de 69e verjaardag van de oorlogsverklaring tegen de 'zionistische entiteit' door de Arabieren – die uitliep op de 'nakba' of 'ramp' – hebben medewerkers van het Amerikaanse consulaat in Jeruzalem, die bezig waren met de voorbereiding van het bezoek van president Trump aan Israël, weer enige ophef veroorzaakt. Toen de groep de Westelijke Muur in Jeruzalems Oude Stad naderde, wenden de Amerikaanse medewerkers zich tot de Israëlische functionarissen die hen begeleidden: 'We vragen u om te vertrekken, en ons alleen te laten. Israëlische functionarissen mogen hier niet zijn, dit is niet jullie grondgebied, het is de Westbank.'

Deze uitbarsting, door medewerkers van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, staat in schril contrast met de recente mededelingen en standpunten van de nieuwe Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Nikki Haley, over Israëls historische band met Jeruzalem

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.