Emoties zijn sterker dan feiten

Sunday, May 14, 2017 |  Aviel Schneider
Feiten lijken de laatste jaren steeds minder belangrijk te worden. Vooral wanneer het gaat om het conflict met de Palestijnen. De afgelopen vijftien jaar worden de media beheerst door emoties. Israël probeert vooral op de feiten te wijzen. Als redactie discussiëren we regelmatig of we de waarheid over Israël niet met wat meer emotie moeten vertellen. Emotie overtuigt de mensen immers meer dan harde feiten.

Het woord ‘post-waarheid’ (post-truth) is volgens het Oxford-woordenboek hét woord van het jaar 2016. Als objectieve feiten weinig of geen invloed meer hebben op de publieke opinie, dan komt de ‘post-waarheid’ met een flinke dosis emotie en persoonlijke overtuiging. En dit heeft ook zijn weerslag op het politieke denken en handelen, want ook in de politiek staan feiten niet meer centraal. Gevoelens voeren de boventoon en bepalen wie er gelijk heeft, los van de waarheid en de feiten.

Dit is precies waarom Israël in het nauw zit. In de politiek worden overal vraagtekens bij gezet. De UNESCO betwijfelt of Israël iets te maken heeft met het Tempelplein. Hoewel het hier om een historisch feit gaat, worden de opgeklopte emoties van de Palestijnen voor waar aangenomen. Manfred Gerstenfeld, bestuurslid van het Jerusalem Center for Public Affairs, schat dat zo’n honderdvijftig miljoen Europeanen geloven dat Israël het plan heeft om de Palestijnen te vernietigen. Tijdens verschillende onderzoeken werd de vraag gesteld of men het eens was met uitspraken als ‘Israël voert een vernietigingsoorlog tegen de Palestijnen’ en ‘Israël gedraagt zich tegenover de Palestijnen zoals de nazi’s zich tegenover de Joden gedroegen’. In zeven EU-lidstaten was meer dan veertig procent het eens met deze vragen.

Dit artikel verscheen in zijn geheel in het meinummer van het Israel Today Magazine. Waarom neemt u geen abonnement?

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.