Nieuw 'document' maakt Hamas niet vredelievender

maandag 8 mei 2017 |  Tsvi Sadan
Nieuwsagentschappen die de Palestijnse strijd tegen de 'koloniale zionisten' steunen, zijn het nieuwe 'document van algemene principes en beleid' dat Hamas op 1 mei publiceerde, als een 'charter' gaan omschrijven. Dat is geen vergissing, maar een bewuste poging om Hamas van blaam te zuiveren.

De verschillen tussen een 'document' (zoals Hamas het noemde) en een 'handvest' zijn zelfverklarend. De eerste kan gezien worden als een tactiek, bedoeld voor het bereiken van de strategische doelen van de tweede.

Maar Israëli's, waarvan er velen lang geleden Yasser Arafat tot een symbool van vrede hebben gemaakt, zijn wederom bereid Hamas met een pennenstreek tot een legitieme 'partner voor vrede' te maken.

Een van degenen die Hamas willen rehabiliteren is Ronit Marzan, docent politieke wetenschappen aan de Universiteit van Haifa en auteur van 'Yasser Arafat: Rhetoric of a Lone Leader.' In haar boek doet Marzan haar best om Arafat als een ware vredelievende man te presenteren. Nu vindt ze drie (!) woorden in dit nieuwe Hamas-document, die haar conclusie bewijzen dat deze terreurorganisatie (die – bedenk dat wel – geen enkel woord in zijn werkelijke charter heeft veranderd) nu een legitieme partner voor vrede is.

In haar muggenzifterige analyse van het nieuwe document stelt Marzan bijvoorbeeld, dat het woord 'jihad' er niet in voorkomt – maar het staat er wel in. Ze ziet ook de verwijzingen naar moedjahedien (jihadstrijders) over het hoofd. Haar conclusie, die echter meer gedicteerd is door een politieke agenda dan door een eerlijke analyse, is dat Hamas nu de tweestatenoplossing zal aanvaarden en dus een legitieme partner voor vrede is. En niet alleen voor Israël, maar ook voor de internationale gemeenschap.

Marzan is een gemakkelijke en gewillige prooi. Zij is regelrecht in de val van Hamas gelopen.
Marzan is typisch een van die Israëli's, die zo naar vrede verlangen, dat ze blind zijn voor het feit dat noch Hamas noch de PLO ooit hun ambities hebben opgegeven om een ​​Palestijnse Staat in de plaats van Israël op te richten.
Hoe zouden anders 'peaceniks' zoals Marzan zo gemakkelijk paragraaf 1 van het nieuwe document, waarin duidelijk blijkt dat Hamas zich volledig tot jihad verplicht, terzijde kunnen schuiven:
'De islamitische verzetsbeweging 'Hamas' is een Palestijnse islamitische nationale bevrijdings- en verzetsbeweging. Het doel is Palestina te bevrijden en tegenover het zionistische project te staan. Zijn referentiekader is de islam, die zijn principes, doelstellingen en middelen bepaalt.'

En heeft ze dan ook paragraaf 2 niet gelezen, waarin staat: 'Palestina, dat zich uitstrekt van de rivier Jordaan in het oosten tot de Middellandse Zee in het westen en van Ras Al-Naqurah [Kibboetz Rosh Hanikrah] in het noorden tot Umm Al-Rashrash [de stad Eilat] in het zuiden is een integrale territoriale eenheid. Het is het land en het huis van het Palestijnse volk. De uitzetting en verbanning van het Palestijnse volk uit hun land en de oprichting van de zionistische entiteit daarin, heffen het recht van het Palestijnse volk op hun hele land niet op, en verankeren daarin geen enkel recht voor de overweldigende zionistische entiteit.'

Maar vanzelfsprekend weigeren de meeste Israëli's om het slachtoffer te worden van dit document.
Jonathan Dahoah-Halevi, die het document ook in het Hebreeuws vertaalde (een goede vertaling is de sleutel tot een goed begrip), heeft in zijn analyse de kernpunten van het document als volgt correct samengevat:
♦ Het bevestigt de islam als enige en hoogste autoriteit voor alle doelstellingen en acties.
♦ Het ontkent dat Israël enige wettelijke legitimiteit heeft.
♦ Het ontkent elke Joodse band met of recht op het heilige moslimland.
♦ Het rechtvaardigt gewapende strijd om geheel 'Palestina' te bevrijden.
♦ Het prijst alle ruimdenkende personen die de Palestijnse strijd tegen Israël ondersteunen.

Het verschil tussen het Hamas-handvest en deze wijziging, die uitsluitend bedoeld is om de dwazen te bedriegen, is de bereidheid van Hamas om 'een Palestijnse Staat binnen tijdelijke grenzen (de tweestatenoplossing) te vestigen als een stap in de richting van de voortzetting van de gewapende strijd om Israël te verdelgen.'

De Oslo Akkoorden hebben aangetoond dat een terreurorganisatie (de PLO) in staat was Israël en de internationale gemeenschap met succes zo te manoeuvreren, dat hij als een legitieme en wettige organisatie werd geaccepteerd. Het recente document van Hamas is ontworpen om hetzelfde te bereiken. Zullen Israël en de wereld zich weer laten bedriegen?

De reactie van premier Netanyahu: Dit is nepnieuws.
In een videoboodschap legde premier Benjamin Netanyahu uit, wat je moet doen met de berichten, dat Hamas een ​​Palestijnse staat binnen de grenzen van 1967 zou erkennen.

'Vorige week meldden CNN, Al Jazeera en The Guardian met grote koppen, dat Hamas nu zou instemmen met een Palestijnse Staat binnen de grenzen van 1967. In de New York Times werd dit een 'matiging' genoemd. Er wordt gesuggereerd dat Hamas nu de Staat Israël zou erkennen.

Goed nieuws, toch? Nou ja, met uitzondering van een klein detail: Dit is een complete verdraaiing van de waarheid. Het nieuwe Hamas-document zegt dat Israël geen bestaansrecht heeft. Het zegt dat elke vierkante meter van ons land aan de Palestijnen behoort. Het zegt dat er geen andere aanvaardbare oplossing bestaat dan Israël te verwijderen.

Dus waarom zegt Hamas dat er nu instemming is met een kleinere Palestijnse staat? Dat is om Israël later te vernietigen. Zij willen hun staat gebruiken om onze staat te vernietigen.
Het oproepen tot alleen de vernietiging van Israël in plaats van oproepen tot genocide op alle Joden, is dat vooruitgang, of matiging? - Alleen wanneer je geen enkele normen hebt.
Het is al erg genoeg dat Hamas de wereld beliegt. We moeten niet tegen onszelf liegen.
Hamas vermoordt vrouwen en kinderen. Het heeft tienduizenden raketten op onze huizen afgeschoten. Palestijnse kinderen worden gehersenspoeld tot zelfmoordaanslagen in kinderkampen.
Dus, waar behoort dit document vol haat? Precies, hier [in de prullenmand].'

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Laatste uitgave

Ontvang uw - gratis - dagelijkse nieuws update

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.