Vier Gods trouw aan Zijn Woord en aan Israël

vrijdag 5 mei 2017 |  Jan Willem van der Hoeven
Het wonder van het volk Israël is uniek: het is in de historie het enige volk dat ooit 1900 jaar buiten zijn land was en het terug kreeg. Tegen alle historische kansen werd Israël op één dag in mei 1948 herboren!

Tijdens het komende Loofhuttenfeest, Soekot, willen we Gods trouw aan zijn woord en aan zijn volk Israël vieren en de volgende mijlpalen gedenken:

✡ 120 jaar sinds het eerste Zionistisch Congres in 1897,
✡ 100 jaar sinds de Britse Balfour Declaration (1917),
✡ 70 jaar na de beslissing van de Verenigde Naties in 1947 om Palestina te delen, die in 1948 tot de oprichting van de Joodse Staat leidde,
✡ 50 jaar sinds de bevrijding van Jeruzalem van de Jordaanse bezetting.

Op die dag zal de HEERE, hun God, hen verlossen, als de kudde van Zijn volk, want als edelstenen in een diadeem zullen zij schitteren in Zijn land. (Zacharia 9:16 HSV).

De Israëli's maken het land tot een oase, en zij die het voorrecht hebben gehad om dit land te bezoeken, hebben met hun eigen ogen gezien dat ze als edelstenen zijn van een kroon die in Gods land schittert!

Wilt u samen met God en Israël in 2017 de historische mijlpalen van Zijn getrouwheid vieren? Wij willen zeven vreugdevolle, maar ook profetische dagen in Israël doorbrengen! Ons programma is gevuld met interactie met de Israëli's om hen te troosten dat God bij hen is en hen nooit zal verlaten. Meer dan in enig ander jaar concentreren wij ons op de verbondsbelofte dat God dit land aan Israël heeft gegeven! We zullen een aantal belangrijke plaatsen bezoeken die een getuigenis zijn van het verbond en de trouw van God.

De uit Nederland afkomstige Jan Willem van der Hoeven is de stichter van de Internationale Christelijke Ambassade in Jeruzalem (ICEJ) en de International Christian Zionist Center (ICZC) in Samaria. Hij heeft 44 jaar in het land Israël gediend. Om meer te weten te komen over het ICZC Loofhuttenfeest, bezoek zijn website www.israelmybeloved.com.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.