Rabbi Aviner en de 'christelijke fraude'

Thursday, April 13, 2017 |  Tsvi Sadan
Rabbi Shlomo Aviner (1943) is het hoofd van de Ateret Yerushalayim Yeshiva, en een van de belangrijkste leiders van de religieuze zionistische beweging. Zijn vele aanhangers hechten daarom veel waarde aan wat hij zegt. Hij schreef zijn recente artikel 'Christenen die van Israël houden: 's Werelds grootste fraude' in de vorm van vraag en antwoord, wat het extra religieuze gewicht geeft.

Rabbi Shlomo Chaim haKohen Aviner. (Foto: Yossi Zamir/Flash90).

Aviner is bezorgd over de toenemende christelijke financiële steun voor Israël. Hij vraagt ​​hoe Israëli's moeten omgaan met christelijke organisaties zoals HaYovel, dat christelijke vrijwilligers uit de hele wereld stuurt om Joodse landbouwers op de Westbank te helpen. Aviner meent dat alle vormen van christelijke hulp aan Joden slechts een doel hebben: 'Het uitwissen van Israël, op een of andere manier.' Daarom besluit hij: 'We moeten ons niet laten verlokken door de verklaringen van liefde, omhelzingen en kussen.'

Aviner verdeelt de christelijke wereld in drie groepen: katholieken, vrijzinnige christenen en evangelischen die hij als de gevaarlijkste groep ziet.
♦ Katholieken, zegt hij, zien Israël als 'de grootste ramp in de geschiedenis,' omdat katholieken het ware Israël (Verus Israel) zijn.
♦ Vrijzinnige christenen, die niet veel met katholieken op hebben, zijn tegen Israël onder het voorwendsel van opkomen voor mensenrechten en gelijkheid.
♦ Evangelischen, die de meeste zendelingen sturen, steunen Israël, maar zien de Joodse Staat slechts als een opstapje naar de komst van Jezus. Reden voor hen om 'Joden aan te moedigen naar Israël te komen, in Jeruzalem te wonen en zelfs de tempel te bouwen.' Aviner benadrukt dat evangelischen geloven dat 'nadat bijna alle Joden zijn gedood, de rest zich zal bekeren tot het christendom en er dan vrede zal komen (...) Om die reden overspoelen ze ons met liefde en geld.'

Liefde en geld verzachten de traditionele Joodse weerstand tegen het christendom en maken het een legitieme optie voor Joden. Als voorbeeld van deze nieuwe, effectievere tactiek, wijst Aviner op de Christelijke Ambassade, met de vraag: 'Wat is effectiever voor het verspreiden van het evangelie, het verspreiden van folders of de bouw van een schuilkelder?'

Maar met al zijn antipathie tegen christenen blijft Aviner's echte probleem de Joden die geld hoger achten dan al het andere. 'Er is geen grotere schande dan het ontvangen van financiële giften van christenen,' concludeert hij. 'Mogen wij ons allemaal geheel bekeren.'

Aviner's weinig subtiele artikel zal terecht talloze christenen beledigen, die niet naar een beloning streven bij het helpen van Israël. We zien uit naar de dag waarop de Joden zich realiseren dat vele miljoenen christenen van Israël houden, eenvoudig omdat God van Israël houdt.
En toch – kunnen we Aviner's verdenkingen wel als geheel ongegrond terzijde schuiven?

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.