Sjiieten, Joden & de antichrist

Wednesday, April 05, 2017 |  Aviel Schneider
De islam is in oorlog met zichzelf. Het Westen wordt meegesleurd in het geestelijke conflict dat zich afspeelt tussen soennieten en sjiieten. De onrust in het Midden-Oosten heeft ten diepste niets te maken met Israël. Het is de blinde haat tussen twee islamitische stromingen die allebei claimen de rechtmatige opvolger te zijn van Mohammed.

Na de dood van Mohammed in het jaar 632 ontstond een machtsvacuüm dat leidde tot een religieuze vete met veel geweld. Het was niet duidelijk wie Mohammed moest opvolgen. De meerderheid van de volgelingen van Mohammed koos de beste militaire leider van de stam waartoe Mohammed behoorde, en dus geen naaste verwant van Mohammed. Uit deze groepering kwamen later de soennieten voort.

De minderheid, later bekend als de sjiieten, eiste dat een naaste verwant van de profeet Mohammeds opvolger moest zijn. Kandidaat was Ali Ibn Abi Talib, een neef van Mohammed. Volgens de sjiieten zou Allah hem als opvolger hebben aangewezen. Uiteindelijk nam Mohammeds schoonvader Abu-Bakr de leiding over. Twintig jaar lang werden de sjiieten aan de zijlijn gezet, totdat ze na drie kaliefen voor het eerst de neef van Mohammed konden uitroepen als vierde kalief. Vijf jaar later werd Ali vermoord. Binnen de partij van Ali splitsten de sjiieten zich af van de soennieten. Dr. Mordechai Kedar vertelde Israel Today: ‘De bloedige familievete is tot op heden nog steeds niet bijgelegd.’

Onlangs kwam ik een interessant artikel tegen, waarin een Jood de schuld krijgt van de strijd tussen soennieten en sjiieten. In het Engelstalige online magazine Dabiq van januari 2016 van het Islamitische Kalifaat, wordt sjiieten verweten dat de Jemenitische Jood Abdullah Ibn Saba, grondlegger zou zijn geweest van de sjia, volgelingen van het sjiisme. Het artikel kopte: ‘De leugenaar: Van Ibn Saba tot aan de antichrist.’

Soennieten noemen sjiieten de ‘rafida (leugenaars) van de islam’. Dabiq citeerde in het artikel de soennitische geleerde Tabi ash-Shabi uit de 7e eeuw: ‘Sommige sjiieten zijn Joden, die hun afwijkende visie op de islam verspreiden. Net zoals de Jood Paulus het christendom vervalste met zijn afwijkende leer. De sjiitische leugenaars haten de islam. Deze Joden zijn niet toegetreden tot de islam om Allah te volgen, maar om de mensen binnen de islam schade toe te brengen en hen te vernietigen.’

Taqi ad-Din Ahmad Ibn Taimiya (1263-1328) is een van de belangrijkste soennitische geleerden en wordt gezien als de grootste inspiratiebron van de moderne islam. Hij noemde de sjiitische leer ketterij en zag deze als de oorzaak van de ramp die zich voltrekt binnen de islam. Soennitische geestelijken gaan nog een stap verder. Zij verwijten de Joden dat zij de profeet Mohammed hebben vermoord. Steeds vaker wijzen de Arabische media in dit verband naar de Jood Ibn Saba. Er zijn zelfs Israëli’s die zich bezighouden met de analyse van sjiitische en soennitische geschriften over Ibn Saba.

Koran-expert professor Nissim Dana zegt dat de wederzijdse haat van de sjiieten en soennieten in de eerste plaats tegen hun islamitische tegenpolen is gericht, daarna pas tegen de Joden. Dana: ‘Ook in de politiek zien we de haat tot uitdrukking komen tussen sjiieten en soennieten.’ De vraag is of dit komt door de Jood Ibn Abdallah Ibn Saba.

Dit artikel verscheen in zijn geheel in het aprilnummer van het Israel Today Magazine. Klik hier voor een abonnement.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.